Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

sprawdzającym (kontrolnym postępowaniu sprawdzającym) uwzględnia się wyłącznie interes publiczny, tj. interes ochrony informacji niejawnych. Organ uzasadniając wydaną decyzję...
. nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach 'tajne', 'poufne' oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej...

II SA/Rz 630/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-19

niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji z dnia [...] maja 2010 r., Nr [...] w przedmiocie...
w Rzeszowie wpłynęła skarga M. P. na decyzję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji z dnia [...] maja 2010 r., Nr [...], którą umorzono...

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

sprawy do ponownego rozpatrzenia nie podlega kontroli sądu administracyjnego - ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, na podstawie...
. o ochronie informacji niejawnych, gdyż przepisy te nie przewidują ani zastosowania wskazanego przepisu K.p.a. w postępowaniu sprawdzającym, ani wydania przez Prezesa Rady...

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

i sprawiedliwej procedury, mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jest to konieczne dla realizacji interesu publicznego, jakim jest ochrona informacji niejawnych (por. B...
Przepis art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) nie reguluje sporządzenia uzasadnienia wyroku...

II SAB/Gd 100/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-17

niejawnym sprawy ze skargi R. S. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia: odrzucić skargę. R. S. wniósł...
. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.)., W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego...

II SAB/Gd 82/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-09

sprawy ze skargi R. S. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia: odrzucić skargę. R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.)., W odpowiedzi na skargę Prokurator Rejonowy wniósł...

II SAB/Gd 81/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-09

sprawy ze skargi R. S. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia: odrzucić skargę. R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 3018 r., poz. 412 ze zm.)., W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego...

II SA/Gd 377/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 2 stycznia 2018 r. w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia odrzucić skargę...
i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu...

II SA/Gd 378/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 12 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia...
dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji...

II SA/Wa 691/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

na udzielenie informacji niejawnej postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych. M. K. pismem...
z dnia [...] stycznia 2014 r. wystąpił do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o zezwolenie na udzielenie informacji niejawnej, w trybie art. 28 ust. 1...
1   Następne >   3