Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

IV SA/Wa 1473/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców, dla których zawarte w niej stanowisko...
przez [...] na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany...

IV SA/Wa 1151/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, zatem jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców, dla których zawarte w niej stanowisko...
gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, a nie wiązać ten cel ze sposobem...

IV SA/Wa 1400/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

interpretacji wydanej przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona...
wodociągowo-kanalizacyjne na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany...

IV SA/Wa 1395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

interpretacji wydanej przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, zatem jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona...
prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego...

IV SA/Wa 1150/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

wydanej przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, zatem jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców...
gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, a nie wiązać ten cel ze sposobem...

IV SA/Wa 1191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

ust. 15 p.p., przewidującego obowiązek publikacji interpretacji wydanej przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia...
podaje informacje, w zależności od rodzaju usług, w szczególności na temat ilości pobranej wody (podziemnej lub powierzchniowej) ze wskazaniem poszczególnych celów...

IV SA/Wa 1190/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców...
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód...

IV SA/Wa 1869/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców, dla których zawarte w niej stanowisko...
w postępowaniu do władzy publicznej wyrażonej w normie art. 8 § 2 K.p.a., zgodnie z którą organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej...

IV SA/Wa 1866/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść trafia nie tylko do wnioskodawcy, lecz do szerszego grona przedsiębiorców, dla których zawarte w niej stanowisko organu...
oświadczenia podaje informacje, w zależności od rodzaju usług, w szczególności na temat ilości pobranej wody (podziemnej lub powierzchniowej) ze wskazaniem poszczególnych celów...

IV SA/Wa 1721/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

na treść art. 35 ust. 15 p.p., przewidującego obowiązek publikacji interpretacji wydanej przez uprawniony do tego podmiot w Biuletynie Informacji Publicznej, jej treść...
na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych należy przyjąć cel poboru wód powiązany z działalnością...
1   Następne >   +2   +5   7