Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 162/11 - Wyrok NSA z 2012-01-05

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji...
publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci...

I SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

internetowej Trybunału nie są wiarygodne. Zauważyć trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został...

I SA/Wa 2199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

podkreślił, że adres urzędu zmienił się z dniem 19.10.2012 r., a informacja na temat zmiany adresu została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej...
i wykonujący zawód zaufania publicznego z całą pewnością powinien wiedzieć, że adres urzędu zmienił się z dniem 19.10.2012 r., powyższa informacja została bowiem podana...

II SA/Gl 1205/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-21

marca 2020 r. obwieszczenie udostępnione było w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w C., Pismem z dnia 25 maja 2020 r. obecnie skarżąca M. C. zwróciła...
w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, zaś zgodnie z § 2...

I OSK 915/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

w Warszawie) zmienił się z dniem 19 października 2012 r., a informacja na temat zmiany adresu została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej - o czym...
i wykonujący zawód zaufania publicznego z całą pewnością powinien wiedzieć, że adres urzędu zmienił się z dniem 19 października 2012 r., gdyż powyższa informacja została...

I OSK 1373/11 - Wyrok NSA z 2012-10-26

wynikającej z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej., Ponadto skarżący kasacyjnie akcentował, że władanie - w rozumieniu art. 73...
.) i art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 76 K.p.a., W analizowanej sprawie...

I OZ 1212/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

., a informacja na temat tej zmiany została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto na kopercie, w której była przesłana zaskarżona...
o nowym adresie siedziby Ministerstwa, poprzez pieczęcie widniejące na kopertach zawierających egzemplarze zaskarżonej decyzji. Ponadto, informacja o zmianie siedziby...

I OZ 1219/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

., a informacja na temat tej zmiany została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto na kopercie, w której była przesłana zaskarżona...
o nowym adresie siedziby Ministerstwa, poprzez pieczęcie widniejące na kopertach zawierających egzemplarze zaskarżonej decyzji. Ponadto, informacja o zmianie siedziby...

I OZ 1220/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

., a informacja na temat tej zmiany została podana do powszechnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto na kopercie, w której była przesłana zaskarżona...
o nowym adresie siedziby Ministerstwa, poprzez pieczęcie widniejące na kopertach zawierających egzemplarze zaskarżonej decyzji. Ponadto, informacja o zmianie siedziby...

I SA/Wa 1872/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-25

. naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) w związku z art. 76 § 1 kpa przez pominięcie...
tej działki pod drogę publiczną wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 powołanej przez skarżącego ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100