Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

odwołanie zarzucając w nim m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), polegającym na niezastosowaniu art. 47 ustawy...
z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Strona stwierdziła również, że zasady interpretacyjne postępowania podatkowego nakazują...

V SA 86/92 - Wyrok NSA z 1992-10-21

1. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...
stwierdzającego nieważność decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest wyraźne wykazanie, jaki konkretny przepis został naruszony i dlaczego naruszenie to organ ocenił...

III SA/Gd 608/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna...
interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji w innej sprawie dotyczącej podobnego towaru nie wyczerpuje przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gd 607/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

, że art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji...

I SA/Go 740/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-16

. Nie przeprowadzenie postępowania dowodowego stanowi w tym przypadku rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ I instancji podczas wydawania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie...
powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego w zw. z art. 87 Konstytucji RP., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Rz 38/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Dyrektor Izby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...].09.2005r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...
administracyjnego'. Przedmiotową tezę odnieść można również do zapisu art. 247 § l Ordynacji podatkowej., Przesłanki rażącego naruszenia prawa, to przesłanka kwalifikująca...

III SA/Gl 1957/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności wynikającą z art. 120 O.p....
nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje...

III SA/Gl 1958/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności wynikającą z art...
nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie...

III SA/Gl 1956/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje w sprzeczności...
z treścią przepisu, który nie budzi żadnej wątpliwości i może być ustalony w bezpośrednim rozumieniu słów, z których się składa. Cechą rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 1954/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje...
w sprzeczności z treścią przepisu, który nie budzi żadnej wątpliwości i może być ustalony w bezpośrednim rozumieniu słów, z których się składa. Cechą rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100