Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 600 X

I SA 1678/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

. rozstrzygającym dla oceny, czy zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, jest stan prawa w dniu wydania tej decyzji...
. posiadała istotne uchybienia. Przecież rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1pkt 2 kpa nie może być identyfikowane - jak to czyni Prezes - tylko z naruszeniem...