Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-11

wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, organ dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo...
, że oparcie decyzji odmawiających uznania nadpłaty na, § 9 Rozporządzenia, stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, o miarach, skutkujące stwierdzeniem...

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

ze względu na rażące naruszenie prawa poprzez niewłaściwe ustalenie opłaty sankcyjnej, a także ze względu na przeprowadzenie badań w laboratorium nieposiadającym pełnej...
nie mogą zostać zakwalifikowane jako mieszczące się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, bowiem rażące naruszenie prawa to oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa...

II GSK 1003/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

w świetle art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ze względu na rażące naruszenie prawa poprzez niewłaściwe ustalenie opłaty sankcyjnej, a także ze względu na przeprowadzenie badań...
. W ocenie Sądu zarzuty nie mogą zostać zakwalifikowane jako mieszczące się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, bowiem rażące naruszenie prawa to oczywiste naruszenie...

VI SA/Wa 1126/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

ten zarzut za niemieszczący się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, określonym treścią art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Zajął stanowisko, odwołując się do orzecznictwa sądów...
administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią...

VI SA/Wa 1125/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

badań w laboratorium nieposiadającym stosowej akredytacji. Uznał ten zarzut za niemieszczący się w pojęciu rażącego naruszenia prawa, określonym treścią art. 156 § 1 pkt 2...
Kpa. Zajął stanowisko, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas...

II GSK 65/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

[...] sierpnia 2013 r. P. J. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa w postaci braku wykazania, że kwestionowany...
' uzasadnienia decyzji nie ma wpływu na stwierdzenie, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W opinii Głównego Inspektora JHARS uzasadnienie decyzji zawiera wszystkie...

II GSK 58/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa w postaci braku wykazania, że kwestionowany produkt nie spełnia wymagań...
, zaś kwestia 'enigmatycznego' czy też 'lapidarnego' uzasadnienia decyzji nie ma wpływu na stwierdzenie, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W opinii Głównego Inspektora...

II GSK 1618/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

podstawy prawnej i nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalając skargę wskazał, że organy badające sprawy w trybie nadzoru...
prawidłowo ustaliły, że przedmiotowe decyzje K. Wojewódzkiego Inspektora JHARS nie były obarczone wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

VI SA/Wa 354/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

administracyjnych - wskazał na rozumienie pojęcia “rażącego naruszenia prawa', w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W uzasadnieniu organ wyjaśnił ponadto, że podstawą...
rażącego naruszenia prawa,, - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów...

II GSK 218/07 - Wyrok NSA z 2007-11-14

2004 r. strona zarzuciła wydanie zakwestionowanej decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2). Sąd podkreślił, że po części argumentacja skarżącej spółki...
. Argumentacja w tym zakresie nie może zatem wywołać pożądanych przez stronę rezultatów. Rażące naruszenie prawa miało polegać, zdaniem strony, na tym, że TDT stwierdził brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   36