Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 234/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

w treści uprzednio wydanej decyzji' oraz art. 156 § 1pkt 2 Kpa 'poprzez przyjęcie, że nastąpiło rażące naruszenie prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, tj...
) art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez przyjęcie, że nastąpiło rażące naruszenie prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. że naruszenie to było oczywiste...

II SAB/Kr 177/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-22

Konserwator Zabytków w Krakowie dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. Zasądza od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
fakt, że czynność MWKZ pomimo iż została dokonana z przekroczeniem terminów ustawowych, nie nosiła znamion rażącego naruszenia prawa., W uzasadnieniu pisma organ potwierdził...

I SA/Wa 753/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-11

informacyjnych umieszczonych na [...] przy ul. [...] w G., J. P. domagał się stwierdzenia nieważności tej decyzji jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
w rozstrzygnięciu decyzji terminu wykonania nałożonego obowiązku i jednocześnie nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności, nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Określenie terminu...

II SA/Łd 614/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

[...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. SKO wskazało, że art. 12 ust. 1 u.o.z. nie zawiera...
wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie nie znajduje art. 61...

II SA/Łd 610/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

Kolegium decyzji Starosty [...] z dnia [...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w postaci rażącego naruszenia prawa...
informacyjnego zgody właściciela zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

II SA/Łd 611/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

decyzji Starosty [...] z dnia [...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. Kolegium wskazało...
zgody właściciela zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto...

II SA/Łd 612/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. SKO wskazało, że art. 12 ust. 1 u.o.z. nie zawiera regulacji w zakresie wszczęcia...
przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie nie znajduje art. 61 § 2 k.p.a., stanowiący samoistną...

II SA/Łd 613/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

[...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w postaci rażącego naruszenia prawa. Kolegium wskazało, że art. 12 ust. 1...
zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie...

II SAB/Gd 102/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-14

, której dopuścił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
linii kolejowej nr 201). W skardze Stowarzyszenie wniosło o stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszenie prawa oraz zobowiązania organu do wydania...

VII SAB/Wa 69/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r., 3) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Ministra...
, że organ dopuścił się bezczynności; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   64