Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 705/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I OSK 2269/19 - Wyrok NSA z 2020-06-04

, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2); oddalił skargę w pozostałej części (pkt 3) oraz zasądził...
, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Akta sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu wpłynęły do organu w dniu 17 stycznia 2018 r., Następnie, pismem z dnia 26...

I OSK 2229/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) przyznaje od Prezydenta m. st. Warszawy na rzecz skarżącej J. S. sumę pieniężną w kwocie...
z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od organu na rzecz skarżącej kwoty 10.000 zł tytułem sumy pieniężnej oraz o zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi...

II SA/Łd 356/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-18

Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Powiatowego...
od uprawomocnienia się orzeczenia wniosku skarżącego, stwierdzając jednocześnie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył organowi grzywnę...

II SA/Łd 514/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-17

Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Powiatowego...
się orzeczenia sprawy wszczętej wnioskiem skarżącego z dnia 22 marca 2012 roku, stwierdzając jednocześnie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 743/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

Prezydentowi Miasta O. grzywnę w wysokości 1.500 złotych, 2) stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) przyznał...
akt z prawomocnym orzeczeniem (pkt 1 sentencji), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 sentencji), orzekł o wymierzeniu organowi...

I OSK 714/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

Prezydentowi Miasta O. grzywnę w wysokości 1.500 złotych, 2) stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) przyznał...
z prawomocnym orzeczeniem (pkt 1 sentencji), stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 sentencji), orzekł o wymierzeniu organowi...

I OSK 712/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

Prezydentowi Miasta O. grzywnę w wysokości 1.500 złotych, 2) stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) przyznał...
akt z prawomocnym orzeczeniem (pkt 1 sentencji), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 sentencji), orzekł o wymierzeniu organowi...

I SA/Wa 846/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-14

w wysokości 4000 (cztery tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3...
nie mniejszej niż 15 000 zł; 2) stwierdzenie, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) przyznanie od Prezydenta na rzecz...

I SA/Wa 1148/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-01

w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałej części; 4...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) zasądzenie od organu na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, - w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100