Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GSK 1709/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala; 3...
spółki uznał, że organ nie tylko dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania ale także, że towarzyszyło jej rażące naruszenie prawa podmiotu do załatwienia...

VI SAB/Wa 43/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

się bezczynności; stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalił skargę w pozostałej części., WSA wskazał w uzasadnieniu wyroku, przyjęty...
, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalił skargę w pozostałej części., WSA wyjaśnił, że rola sądu badającego skargę na bezczynność...

II GSK 836/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami z 16 lutego 2015 r. Prezes URE, wobec braku...

II GSK 901/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
lutego 2015 r. 'B.' S.A. wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa...

II GSK 837/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami...

II GSK 445/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami...

II GSK 838/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami z 16 lutego 2015 r...

II GSK 839/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

w sprawie (pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
, płyt MDF, płyt pilśniowych oraz litego drewna., Następnie pismem z 5 lutego 2015 r. '[...] wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące...

VI SAB/Wa 41/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałej części; 5. zasądza od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki...
uprawomocnienia się orzeczenia;, 3. stwierdzenie, że bezczynność Prezesa URE miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. zasądzenie od Prezesa URE na jej rzecz kosztów...

VI SAB/Wa 42/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałej części; 5. zasądza od Prezesa Urzędu Regulacji...
uprawomocnienia się orzeczenia;, 3. stwierdzenie, że bezczynność Prezesa URE miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. zasądzenie od Prezesa URE na jej rzecz kosztów...
1   Następne >   +2   +5   9