Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 594/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-09

wyjaśniając, że składają się na to świadczenia 500+ na dzieci, świadczenie rodzinne w kwocie 248 zł oraz wynagrodzenie męża z prac dorywczych na zlecenie w kwocie...
połowę stanowią środki ze świadczeń 500+ na dzieci oraz świadczenie rodzinne. Z zasad doświadczenia życiowego wynika, że przy obecnym poziomie cen oraz usług środki...

III SA/Gl 801/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-18

. Zgodnie wszak z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) wspomniany zasiłek...
administracyjnego rozpatrywane świadczenia, to można uznać, że nie prowadzi ona obecnie działalności gospodarczej oraz że dochody rodziny nie są na tyle wysokie, by przyznanie...

III SA/Gl 1367/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

. Argumentacji tej nie poparł jednak żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji rodzinnej, finansowej czy majątkowej skarżącego. Nie można zatem ustalić, jakie aktualnie skarżący...

III SA/Gl 986/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

wynikające z ewentualnej egzekucji należności. Argumentacji tej nie poparł jednak żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji finansowej, majątkowej czy rodzinnej. W aktach...
na sytuację materialną i rodzinną oraz konieczność utrzymania prowadzonego gospodarstwa domowego, w ocenie skarżącego, zasadnym jest wstrzymanie wykonania decyzji...

II GZ 269/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

swojej argumentacji nie poparł żadną dokumentacją świadczącą o sytuacji finansowej, majątkowej czy rodzinnej. Natomiast w aktach sprawy - poza orzeczeniem o stopniu...
to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe...

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-27

(w części dotyczącej mieszkań) wynikało ponadto, że wnioskodawca 'wynajmuje 67 m2'. Z kolei nieletnim dzieciom wnioskodawcy wypłacane są świadczenia pieniężne (zapomogi...
według dołączonego do formularza PPF pisma z dnia 30 stycznia 2013 r. wnioskodawca nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z dziećmi, które otrzymują świadczenia...

III SA/Gl 463/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-05

uznaniową na rachunek skarżącego (wpływ świadczenia wychowawczego w kwocie 1.500 zł)., Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje., Stosownie do art. 243 § 1 ustawy...
pozostaje w siedmioosobowym gospodarstwie domowym. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę w kwocie 1.420 zł, z kolei jego rodzice otrzymują świadczenia z ubezpieczeń...

III SA/Gl 609/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-18

. (np. stosowne zaświadczenia pracodawców o wysokości wynagrodzeń, a jeżeli żona pobiera świadczenia emerytalno-rentowe należało nadesłać przekazy pocztowe (tzw. 'odcinki...
świadczenia wychowawcze na dwoje dzieci, czy na jedno dziecko (w ramach programu 'Rodzina 500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej nadesłanie kopii decyzji administracyjnych...

II GZ 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

o wstrzymanie jej wykonania. Konieczność zapłaty egzekwowanego świadczenia i związane z tym uszczuplenie majątku dłużnika są zwykłym następstwem takiej decyzji. Obowiązkiem...
przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia. Natomiast trudne do odwrócenia skutki są to skutki faktyczne lub prawne, które raz zaistniałe, spowodują...

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-26

[...]., Brak wniosku polegający na złożeniu go na urzędowym formularzu PPF został uzupełniony w dniu 28 lutego 2012 r., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku...
dla siebie i rodziny., Wykazanie takich okoliczności należy do strony wnioskującej, która powinna we wniosku PPF dokładnie przedstawić swoją sytuację majątkową i rodzinną...
1   Następne >   +2   +5   7