Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 125/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie [...] zł, na którą składają się pobierane przezeń świadczenia rodzinne ([...] zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę...
', jak również świadczeniami rodzinnymi. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, iż nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani zasobów pieniężnych., Miesięczny dochód netto...

IV SAB/Gl 126/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

., Miesięczny dochód netto rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie [...] zł, na którą składają się pobierane przezeń świadczenia rodzinne ([...] zł), wynagrodzenie...
', jak również świadczeniami rodzinnymi. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, iż nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani zasobów pieniężnych...

IV SAB/Gl 34/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia...

IV SAB/Gl 36/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej...
bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne...

IV SAB/Gl 40/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-13

, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie kopii...
zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte...

IV SAB/Gl 45/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-12

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej...
świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku budzą poważne wątpliwości, skoro...

IV SAB/Gl 63/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-27

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz czy pobiera świadczenia...

IV SAB/Gl 44/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku budzą poważne wątpliwości, skoro E...

IV SAB/Gl 39/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie kopii...
zaległości płatnicze oraz, czy pobiera świadczenia rodzinne na dzieci., Tymczasem powyższe dokumenty i wyjaśnienia były konieczne tym bardziej, że oświadczenia zawarte...

IV SAB/Gl 43/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-19

;, - wyjaśnienie, czy skarżąca pobiera świadczenia rodzinne na dzieci (w tym także świadczenia wychowawcze w ramach programu '500+'), a w razie odpowiedzi twierdzącej - nadesłanie...
utrzymania. Nie przedstawiła także wskazanych w wezwaniu wyciągów ze swych rachunków bankowych ani nie wyjaśniła, czy posiada zaległości płatnicze oraz czy pobiera świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100