Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 2622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

działalności gospodarczej, w ramach której wykonywana jest umowa o świadczenie usług - kontrakt menedżerski., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor podał, że wnioskodawczyni, prowadząca...
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania, zawarła ze spółką prawa handlowego kontrakt menedżerski i w związku z tym wystąpiła z zapytaniem...