Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Wr 159/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu pobranego świadczenia traktowanego jako świadczenie nienależne z uwagi na przekroczenie wyższej kwoty...
nie przysługuje w przypadku decyzji ZUS przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także decyzji w sprawach o umorzenie...

III SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

odwołanie do sądu powszechnego nie przysługuje w przypadku decyzji ZUS przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia...
wysokości emerytury, jaka może przysługiwać skarżącemu w przyszłości z tytułu wykonywania zatrudnienia, korzystania ze świadczeń z funduszów publicznych, otrzymywanych...

III SAB/Wr 3/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-09

u.s.u.s. odwołanie do sądu powszechnego nie przysługuje w przypadku decyzji ZUS przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz decyzji odmawiającej przyznania takiego...
świadczenia, a także decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Te sprawy bowiem, w drodze wyjątku, pozostają sprawami...

III SAB/Wr 4/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-14

ubezpieczeniowych., Stosownie jednak do treści art. 83 ust. 4 u.s.u.s. odwołanie do sądu powszechnego nie przysługuje w przypadku decyzji ZUS przyznającej świadczenie w drodze...
wyjątku oraz decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Te sprawy...

II GSK 84/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

, władczych decyzji. W konsekwencji, zdaniem NSA, składka na ubezpieczenie emerytalne powinna być traktowana jako świadczenie o charakterze publicznym i nie może tracić...
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także inne sprawy (w tym z zakresu stosunków o charakterze publicznoprawnym...