Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

nie wynika że otrzymywany przez skarżącą z A. zasiłek wdowi nie jest wypłacany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i że nie jest świadczeniem rodzinnym...
przepisów o świadczeniach rodzinnych lub czy jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym na podstawie austriackich przepisów prawa rodzinnego lub odpowiadające przepisom prawa...

I SA/Rz 482/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-09

listopada 2018 r. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy, a egzekucja tych świadczeń...
wypłaconego świadczenia rodzinnego od marca 2008 r. do października 2017 r. decyzja o ich zwrocie wydana 8 listopada 2018 r. stanowi podstawę dochodzenia zwrotu tych świadczeń...

I SA/Gl 124/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-09

. Wyjaśniła, że świadczenie, które otrzymuje z Francji jest zasiłkiem rodzinnym z tytułu wdowieństwa po zmarłym mężu. W ocenie skarżącej uzyskane świadczenie powinno...
Jak podniósł, zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinnych, zasiłki dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze?, 2. w przypadku...
rozporządzenia, Gmina wskazała, że w kategorii tej mieszczą się następujące świadczenia: świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłki...

I SA/Bk 475/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-21

Skarżąca jest obywatelem?, c) Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica, o którym mowa we wniosku stanowi świadczenie rodzinne lub dodatek rodzinny łub pielęgnacyjny otrzymywany...
stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki...

I SA/Po 1232/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-25

wychowują [...] małoletnich dzieci. Na jedno z dzieci wnioskodawczyni otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, które razem ze świadczeniem rodzinnym wynosi [...]. Ojciec dzieci...
3.000 euro. Wnioskodawczyni posiada [...]-letni samochód. Skarżąca podała, że uzyskują dochody z tytułu świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego w wysokości...

I SA/Po 808/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł netto, dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie [...] zł...
zakończyć dotychczasową działalność, będącą jedynym źródłem jej dochodów. Świadczenia rodzinne otrzymuje od zaledwie dwóch lat. W zaistniałej sytuacji kwota należności...

I SA/Go 603/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-17

. Składają się na nie wynagrodzenie za pracę skarżącej, renta z tytułu niezdolności do pracy otrzymywana przez skarżącego oraz świadczenie rodzinne wypłacane przez ośrodek...
dodatkowo przyznanie świadczenia rodzinnego., W tym stanie rzeczy, zważywszy jednak, że jedyną opłatą sądową podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania...

I SA/Go 602/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-17

. Składają się na nie wynagrodzenie za pracę skarżącej, renta z tytułu niezdolności do pracy otrzymywana przez skarżącego oraz świadczenie rodzinne wypłacane przez ośrodek...
dodatkowo przyznanie świadczenia rodzinnego., W tym stanie rzeczy, zważywszy jednak, że jedyną opłatą sądową podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania...

I SA/Po 226/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-16

gospodarstwie domowym nie uzyskują dodatkowych dochodów. Żona na podstawie decyzji Burmistrza z dnia [...] pobiera świadczenie rodzinne. Koszty miesięcznego utrzymania...
[...] netto, jego żona otrzymuje zaś świadczenia rodzinne. Wnioskodawca i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają również żadnego majątku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100