Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2036/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

gospodarstwo domowe wraz z żoną. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia rentowe wnioskodawcy i jego żony w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Skarżący wskazał, że wraz...
decyzji., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne...