Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Po 13/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-07

od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmowały wpłaty z tytułu programu 500 plus, z tytułu świadczenia rodzinnego oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od salda...
środki finansowe z programu 500 plus (1.500 zł miesięcznie) oraz ze świadczeń rodzinnych (467 zł miesięcznie)., Z przedstawionych dokumentów wynika ponadto, że co najmniej...

I SA/Bk 674/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-30

jako sprzedawca w sklepie spożywczym, jej wynagrodzenie wynosi 1.600 zł miesięcznie. Otrzymuje też świadczenia wychowawcze 500+ oraz ok. 250 zł z tytułu świadczenia rodzinnego...
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia...

III SA/Gl 406/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-01

oraz świadczenie rodzinne w kwocie 141 zł. Wnuk skarżącej nie osiąga żadnego dochodu., Dodatkowo skarżąca oświadczyła, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza przyniosła...
rodzinnego w kwocie 140 zł miesięcznie oraz świadczenia alimentacyjnego w kwocie 420 zł płaconego przez ojca wnuka wnioskodawcy. Łączny dochód czteroosobowego gospodarstwa...

V SA/Wa 1335/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych...
świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem...

V SA/Wa 2535/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-29

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów...
, w szczególności która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata...

V SA/Wa 3390/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne...
lub wyegzekwowanego świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym...

III SA/Łd 463/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów...
zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia...

II GZ 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne...
, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona...

II SA/Go 315/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-21

1.937,21 zł (brutto) i składa się z zasiłku dla bezrobotnych (420,60 zł brutto), wynagrodzenia żony (900 zł brutto), świadczeń rodzinnych (182 zł) oraz dodatku mieszkaniowego...
przez J.B. świadczą o jego trudnej sytuacji materialnej. Skarżący otrzymuje bowiem zasiłek dla bezrobotnych (420,60 zł), dochód żony z tytułu zatrudnienia wynosi 900 zł...

II SA/Sz 1335/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-31

, wynajem mieszkania - [...] zł, alimenty [...] zł, alimenty [...] zł, świadczenie 500+, zasiłek rodzinny [...] zł, zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - [...] zł...
[...] zł, oraz świadczenia ze [...] Centrum Świadczeń Rodzinnych wysokości [...] zł, na koncie tym odnotowane są również operacje przelewów na inny rachunek bankowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100