Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 278/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

o świadczenie rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881) oraz art. 104 kpa orzekł o odmowie przyznania S. K. zasiłku rodzinnego na dziecko oraz dodatku do tego zasiłku z tytułu...
Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), od dochodu rodzinny...

III SA/Gd 337/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-13

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji małżonki skarżącego z zatrudnienia w związku z opieką...
od pracodawcy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto/netto za okres ostatnich trzech miesięcy; kopii dokumentów potwierdzających fakt otrzymywania świadczeń rodzinnych...

II SA/Go 239/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-03

i świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 1.750 zł. J.W. podał, że w zamian za zwolnienie z obowiązku opłacania czynszu za zajmowane mieszkanie komunalne przeprowadza...
zł) z tytułu pracy dorywczej, a jego żona nie pracuje. Skarżący posiada czwórkę dzieci. Na dochód rodziny skarżącego składają się również alimenty oraz świadczenia...

II SA/Go 106/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-03

. Skarżąca podała, że jej dochód składa się z alimentów i świadczenia rodzinnego w łącznej wysokości 882 zł., Wniosek jest uzasadniony., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia...
spełniona przesłanka o której mowa w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Zważyć bowiem trzeba, iż dochód skarżącej z tytułu alimentów i świadczenia rodzinnego wynosi 882 zł...

II SA/Go 105/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-03

. Skarżąca podała, że jej dochód składa się z alimentów i świadczenia rodzinnego w łącznej wysokości 882 zł., Wniosek jest uzasadniony., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia...
spełniona przesłanka o której mowa w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Zważyć bowiem trzeba, iż dochód skarżącej z tytułu alimentów i świadczenia rodzinnego wynosi 882 zł...

II SA/Go 417/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-03

zł. Dalej wskazał, że łączny dochód rodziny wynosi 3278 zł miesięcznie , na co składa się jego renta w wysokości 854 zł, świadczenia rodzinne 694 zł oraz świadczenie...
potwierdzające przyznanie świadczenia rentowego, świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. W tej sytuacji nie jest możliwe dokonanie wszechstronnej analizy sytuacji majątkowej...

II SA/Go 724/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-25

, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z konkubiną, która pobiera świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 1.266 zł. Skarżący podał, że nie posiada rachunków bankowych., Wniosek...
gospodarstwo domowe z konkubiną, której miesięczny dochód z tytułu świadczeń rodzinnych wynosi 1.266 zł. Z treści formularza PPF wynika, że skarżący nie posiada...

II SA/Ol 1182/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

(zgodnie z zaświadczeniem pracodawcy skarżącego - '[...]' miesięcznie) oraz otrzymywane na dzieci świadczenia rodzinne [zgodnie z kopią decyzji w przedmiocie przyznania...
świadczeń rodzinnych na dzieci (m.in. zasiłków rodzinnych wraz ze stałym dodatkiem do 31.10.2015 r. w łącznej wysokości '[...]'), zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej...

VII SA/Wa 2974/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

majątkowego osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym [...] wskazał cyt.: 'dzieci alimenty po 450 zł, córka pozamałżeńska 500 zł świadczenia rodzinne 500+ (III...
, alimenty dzieci i świadczenia rodzinne., Pismem z dnia 19 marca 2018 r., na podstawie art. 255 ustawy, wezwano [...] do uzupełnienia danych przedstawionych w złożonym...

II SA/Sz 241/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-08

ok. [...] zł. (zasiłek dla bezrobotnych ok. [...], pensja ok. [...] zł, świadczenie rodzinne [...] zł.) Wykazane ponoszone obciążenia związane z mieszkaniem wynoszą miesięcznie...
PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata., W oświadczeniu o stanie rodzinnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100