Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gd 795/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-12

., na podstawie analizy którego ustalono, iż we wrześniu na rachunek wpłynęły świadczenia rodzinne w kwocie 1.071 zł, w październiku: honorarium autorskie 365,04 zł oraz rodzinne 871...
zł i zaliczka 50% za koncert 750 zł; w listopadzie świadczenia rodzinne na kwotę 871 zł., Odnośnie sprecyzowania charakteru usług jakie świadczy R. M. wskazano...

IV SA/Wa 1436/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

otrzymywana przez W. M. w wysokości 761,68 zł. netto miesięcznie oraz świadczenie rodzinne M. M. w wysokości 106 zł. miesięcznie. Skarżąca nie pracuje, jest zarejestrowana...
w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm...

IV SA/Wa 1437/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

przez W. M. w wysokości 761,68 zł. netto miesięcznie oraz świadczenie rodzinne M. M. w wysokości 106 zł. miesięcznie. Skarżąca nie pracuje, jest zarejestrowana w powiatowym...
o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.), który służyć...

IV SA/Wa 1329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

: świadczenia rodzinne w wysokości 276 zł oraz dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 672,75 zł. Rodzina skarżącego spełnia kryteria dochodu uprawniające do korzystania...
dziecka w rodzinie wielodzietnej, 2) kopię decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z [...] września 2009 r. w sprawie odmowy przyznania świadczenia...

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

we wniosku na stałe mieszkają z wnioskodawcą, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci są zasądzone alimenty, wyjaśnienia...
odnoszących się do jego sytuacji majątkowej i rodzinnej, mając przy tym na uwadze uregulowania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r...

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

wskazane we wniosku na stałe mieszkają z wnioskodawcą, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci są zasądzone alimenty...
informacji odnoszących się do jego sytuacji majątkowej i rodzinnej, mając przy tym na uwadze uregulowania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia...

II SA/Gl 403/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-01

uzyskiwanych przez skarżącego z tytułu emerytury oraz świadczeń uzyskiwanych przez przysposobioną (renty oraz świadczenia rodzinnego),, - podanie rodzaju (dom, mieszkanie...
w wysokości 993 zł netto miesięcznie, a jego przysposobione potomstwo otrzymuje rentę oraz świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 1844 zł netto miesięcznie. Skarżący podał...

II OZ 71/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci są zasądzone alimenty, wyjaśnienia gdzie skarżący wraz z dziećmi mieszka...
sądowych., W uzasadnieniu Sąd I. instancji wskazał, że w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący podał, że nie posiada środków na opłacenie kosztów...

IV SA/Wa 1384/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

się również o przyznanie świadczenia rodzinnego., Saldo rachunków bankowych skarżącego na koniec okresów trzymiesięcznych, ujętych w nadesłanych wyciągach, było ujemne lub sięgało...
2015 r., złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia z dnia 22 czerwca 2015 r. o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, a także nadesłanych na wezwanie dokumentów...

II SA/Gd 701/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-17

bezrobotnej, złożenia wyjaśnień czy dzieci wskazane we wniosku na stałe mieszkają z wnioskodawcą, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   59