Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 2102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-28

Sądu Rejonowego [...]- w aktach) oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze w wysokości 801 zł (stan na dzień 10 września 2010 r. - zaświadczenie w aktach). Jak wynika z kolei...
z zaświadczenia wydanego w dniu 18 października 2010 r. przez Urząd W. świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane skarżącej z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

miesięcznie oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze w wysokości 801 zł, w tym 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką...
dokumentów wynika, że strona utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. W związku z koniecznością opieki...

II SA/Wa 1765/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

1302 zł przyznanych dla małoletnich dzieci świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami., Jednocześnie w rubryce 5 formularza wniosku - jego uzasadnieniu -określiła sytuację...
w gospodarstwie domowym skarżącej i jej rodziny nadal pozostają kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych. Kwoty te są jedynie uzupełniane dochodem z prowadzonej...

II SA/Wa 1765/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

zł przyznanych dla małoletnich dzieci świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami., Jednocześnie w rubryce 5 formularza wniosku - jego uzasadnieniu -określił sytuację...
w gospodarstwie domowym skarżącego i jego rodziny nadal pozostają kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych. Kwoty te są jedynie uzupełniane dochodem z prowadzonej działalności...

II SA/Wa 1865/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia 16 lipca 2007r. oraz decyzje Wójta Gminy S. z dnia 24 września 2007r...
w nim pozostających daje kwotę 280 zł, a także fakt, iż podstawowym źródłem tego dochodu są kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych, dowodzi, że skarżący nie może ponieść pełnych...

II SA/Wa 1428/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

(rubryka 11 formularza) o kwocie 1302 zł przyznanych dla małoletnich dzieci świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S...
na każdą z osób w nim pozostających daje kwotę ok. 500 zł, a także fakt, iż podstawowym, stałym źródłem tego dochodu są kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych, dowodzi...

II SA/Wa 1083/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-10

miesięczny w tym gospodarstwie wynosi łącznie 2.431 zł. Na dochód ten składa się, wg oświadczenia, kwota 1555 zł netto z tytułu otrzymywanych świadczeń rodzinnych wraz...
, że podstawowym, stałym źródłem dochodu w jej gospodarstwie domowym pozostają kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych. Kwoty te są jedynie uzupełniane dochodem z prowadzonej...

II SA/Wa 2007/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-21

. świadczenie rodzinne - 153 zł - wg operacji na rachunku), to wysokość ponoszonych w gospodarstwie domowym wydatków, które poza bieżącymi kosztami utrzymania podlegają...
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. sygn. akt odpowiednio [...] oraz [...], złożone do akt w kopii). Natomiast tak świadczenie rentowe Z. C., jak i wynagrodzenie jego żony...

II SA/Wa 2475/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze...
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz...

II SA/Wa 254/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-29

, ministrowi właściwemu do spraw' zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15