Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

świadczenia z uwagi na uprawnienie wnioskodawczyni do emerytury., Kolegium przytoczyło treść art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
do art. 17 ust. 5 pkt 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych, można przyznać opiekunowi otrzymującemu niższą niż to świadczenie emeryturę, świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Gl 989/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-28

się ich rodziny jest świadczenie emerytalne L. S. w wysokości 1714 zł netto miesięcznie oraz świadczenie rodzinne w wysokości 89 zł. Bieżące koszty utrzymania skarżący...
mediów kształtują się na poziomie około 350 zł, a wysokość raty zaciągniętej pożyczki bankowej wynosi 263 zł, natomiast świadczenie rodzinne, uzyskane w grudniu 2011 r...

II SA/Kr 935/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-15

się na niego świadczenie emerytalne skarżącej w wysokości [...] zł oraz świadczenie rodzinne i alimenty na rzecz córki W.T. w łącznej kwocie [...] zł., W skład posiadanego...
. Do pisma skarżąca dołączyła zaświadczenie MOPS-u w G. o pobieranych zasiłkach rodzinnych oraz świadczeniu z funduszu alimentacyjnego dla córki W.T., Instytucja...

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

świadczenia społeczne (m.in. świadczenie rodzinne, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny), które wraz z otrzymywanymi alimentacji wynoszą łącznie [...] zł. Skarżąca...
p.p.s.a.)., Oceniając przedłożony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, wzięto pod uwagę opisaną przez skarżącą sytuację rodzinną i majątkową...

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

miesięczne wynoszą, jak podała skarżąca, ok. [...] zł. Do wniosku skarżąca załączyła kopie decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego, decyzji o przyznaniu dodatku...
[...]. Środki utrzymania rodzina czerpie z alimentów od byłego męża ([...] zł), przyznanego zasiłku rodzinnego ([...] zł) oraz zasiłków celowych. Skarżąca wyjaśniła, że został...

II SA/Gd 150/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-02

oraz zobowiązania względem rodziny na kwotę ok. 10 tys. zł. Dzieci ( Marta lat 18, Mateusz 17 lat i Michał lat 14) otrzymują rentę rodzinną około 500 zł oraz świadczenia rodzinne...

II SA/Po 792/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-28

i gaz, zapłacił za prąd [...] zł w listopadzie 2016r. Korzysta z pomocy społecznej - otrzymuje świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł, oraz zasiłki celowe na drewno...
osobowy Dacia Logan z 2010r. Skarżący oświadczył, że otrzymuje świadczenie w Wojskowego Biura Emerytalnego w wysokości [...] zł netto miesięcznie oraz alimenty w łącznej...

II SA/Gd 22/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

mieszkają z wnioskodawcą, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci są zasądzone alimenty, wyjaśnienia gdzie skarżący...
skarżącego w trybie art. 255 P.p.s.a. do przesłania dokumentów oraz podania informacji, odnoszących się do jego sytuacji majątkowej i rodzinnej, mając przy tym na uwadze...

I SA/Wa 1437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

, że daje ona podstawy do częściowego uwzględnienia złożonego wniosku. Skarżąca jest w podeszłym wieku i utrzymuje się ze świadczenia rodzinnego z którego znaczna część...
oraz wyżywienie. Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że od kilku lat jest wdową, obecnie ma 77 lat i wszelkie koszty ponosi sama, utrzymuje się wyłącznie z renty rodzinnej...

II SA/Gd 22/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

,, - złożenia wyjaśnień czy dzieci wskazane we wniosku na stałe mieszkają ze skarżącym, czy skarżący pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci...
1   Następne >   +2   +5   +10   94