Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 1929/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

. 107 m2. Otrzymują świadczenia rodzinne na dzieci w łącznej wysokości 369 zł, alimenty na rzecz K. P. w wysokości 400 zł, na rzecz P. M. - jak wskazano w rubryce nr 10...
na dwoje dzieci w łącznej wysokości 900 zł, świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 362 zł (w miesiącu wrześniu podwyższone o 200 zł o dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu...

III SA/Lu 1304/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-02

rodzinne w wysokości [...] zł oraz otrzymywane przez matkę skarżącej świadczenie pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką skarżącej w kwocie [...]zł., Biorąc zatem...
jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum. Rodzina utrzymuje się z renty przyznanej stronie w drodze wyjątku (po zmarłym ojcu) w kwocie [...]zł, świadczeń rodzinnych w kwocie...

II SA/Ol 1131/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

nieruchomości, które posiada J.K., W motywach uzasadnienia podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania...
z przepisami prawa czyniąc rozstrzygnięcie niewłaściwym. Wyjaśniono, iż ZUS Oddział Wojewódzki zgodnie z art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wierzycielem...

II SA/Ol 69/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-20

wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, określa krąg...

III SA/Kr 916/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-25

otrzymywanego świadczenia rodzinnego 500+, gdyż są to pieniądze na dzieci. Pominął też zasiłek rodzinny. S. S. podał, że zapożyczył się u rodziców. Gdy brakuje mu pieniędzy...
, a za wrzesień 2017 r. 448 zł oraz świadczenie rodzinne z programu 500+ w wysokości 1.000 zł (według danych z wyciągu rachunku bankowego małżonki skarżącego). Środki...

II SA/Ol 1133/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

dochodzenia należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Natomiast art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Ol 1046/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego...

II SA/Ol 1045/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-21

. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne., Postanowieniem z dnia...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Natomiast art. 24 ust 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Ol 68/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-13

. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne...
, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji. Wskazano, iż art. 24 ust 3 Prawa...

II SA/Ol 6/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r...
. W uzasadnieniu podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią podstawy do uzyskania żądanych przez wnioskodawcę informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   65