Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ol 564/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-06

i dochodach, '[...]' rodzina nie posiada żadnego majątku, a źródłami jej utrzymania są: wynagrodzenie za pracę konkubenta skarżącej, renta rodzinna oraz świadczenia...
, zaświadczenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej o wysokości udzielanej jej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na dzieci...

IV SA/Wa 423/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

miesięcznie. Rodzina państwa M. otrzymuje także świadczenia pielęgnacyjne, w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego. Łączna kwota otrzymywanych świadczeń...
. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Z kolei świadczenia rodzinne służą częściowemu pokryciu wydatków na utrzymanie dzieci (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...

IV SA/Wa 1385/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

córki (218 zł), za który uznała 'świadczenie rodzinne oraz dodatek'. Podała, że sama nie osiąga żadnych dochodów., Ponieważ oświadczenie strony zawarte we wniosku...
przez M.P. świadczenia rodzinnego oraz dodatku do świadczenia rodzinnego nie jest wystarczająca, zwłaszcza, że jako osoba małoletnia pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie...

III SA/Łd 469/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-06

natomiast środki z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenie rodzinne, w łącznej kwocie 1.106 zł., Jednocześnie w uzasadnieniu wniosku skarżąca dodatkowo wyjaśniła...
synów. Z tego względu źródło utrzymania rodziny stanowią środki z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenie rodzinne, w łącznej kwocie 1.106 zł. Rodzina ponosi...

II SA/Ke 295/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-08-14

skarżącej w wysokości 415 zł, dwie zaliczki alimentacyjne o łącznej wysokości 600 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 132 zł oraz ściągnięte przez komornika alimenty...
w wysokości 415 zł, dwie zaliczki alimentacyjne o łącznej wysokości 600 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 132 zł oraz ściągnięte przez komornika alimenty od byłego...

II SA/Sz 378/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-02

i świadczenia rodzinne w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dodatkowo z prac dorywczych uzyskuje kwotę ok. [...] zł, natomiast wydatki związane z wynajmem stancji to koszt...
w stanie poczynić jakichkolwiek oszczędności, bowiem dochody, które osiąga wraz z dziećmi w ramach świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej pozwalają jedynie na skromne...

IV SA/Wr 809/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-19

ukończy [...] lat. Podała, że pobiera świadczenia rodzinne obejmujące zasiłki rodzinne na dzieci oraz dodatek do tego zasiłku na młodsze dziecko z tytułu opieki...
na uwadze, że uczestnik postępowania utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych, które przysługują osobom posiadającym niskie kryterium dochodowe oraz fakt, że mąż nie pozostaje...

III SA/Gd 211/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-22

alimenty na syna w kwocie 800 zł miesięcznie. Ponadto rodzina wnioskodawcy otrzymuje określone świadczenia rodzinne., W tym świetle trudno więc uznać, że wnioskodawca...
fakt uzyskiwania przez ww. świadczeń rodzinnych oraz ich wysokość;, d) wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę oraz żonę rachunków bankowych i innych...

III SA/Lu 963/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-14

, nie osiąga też żadnych innych dochodów. Rodzina skarżącego utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych w kwocie [...] zł miesięcznie. Zatem ze względu na fakt, że skarżący...
dziecko, natomiast odnośnie stanu majątkowego skarżący podał, że posiada dom o pow. [...] m2 wraz z działką o pow. [...] ha. Rodzina skarżącego utrzymuje się ze świadczeń...

IV SAB/Wa 187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

na sytuację życiową (stan zdrowia skarżącego i jego syna), nie mogą podjąć dodatkowego zatrudnienia. Świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej mogą wystarczyć do zapłaty...
do samodzielnej egzystencji, jego żona sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem. W związku z tym rodzina utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych (zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100