Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Po 1016/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

świadczenie rodzinne w wysokości (...) zł miesięcznie oraz zasiłek chorobowy w wysokości średnio (...) zł miesięcznie w 2015 r., dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków...
z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliw wykorzystanych w rolnictwie. Skarżący uzyskuje świadczenie rodzinne i dodatki do tego świadczenia na córkę w związku...

II SA/Po 1016/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-29

w listopadzie 2015r., Nadto z rachunków wynika, że wpływa świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł miesięcznie oraz zasiłek chorobowy w wysokości średnio [...] zł miesięcznie...
podatku akcyzowego od paliw wykorzystanych w rolnictwie., Uzyskują świadczenie rodzinne i dodatki do tego świadczenia na córkę w związku z jej kształceniem i dojazdem...

II SA/Po 1016/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-02

., wpływy [...] w listopadzie 2015r., Nadto z rachunków wynika, że skarżący uzyskuje świadczenie rodzinne w wysokości [...] zł miesięcznie oraz zasiłek chorobowy...
rocznie oraz środki uzyskiwane z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliw wykorzystanych w rolnictwie., Skarżący uzyskuje świadczenie rodzinne i dodatki do tego świadczenia...

II OZ 1152/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-09

produkcji: 2000). W oświadczeniu o dochodach zaś wskazał kwotę 767,00 zł (emerytura żony) oraz 257,00 zł (świadczenie rodzinne). Zdaniem Sądu, składając wniosek o udzielenie...
się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budziłoby wątpliwości to zgodnie z art. 255 powołanej...

II SA/Rz 324/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

., którego współwłaścicielką jest żona. Dochody rodziny to: renta wnioskodawcy i dochód z gospodarstwa rolnego - 2159,62 zł, świadczenie rodzinne oraz stypendium córki P. - 340 zł...
, zasiłki rodzinne dwóch pozostałych córek (po 130 zł). Skarżący zaciągnął kilka kredytów. Rata miesięczna jednego z nich to 589,59 zł, natomiast drugiego - 160,36 zł. Pozostałe...

IV SA/Wa 1617/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), które służyć...
czteroosobowej rodziny stanowią: wynagrodzenie ze stosunku pracy S. K. w wysokości 1.386,00 zł oraz zasiłki rodzinne przyznane na dzieci, których łączna wysokość wraz...

II SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-09

dotyczącej pobierania świadczeń rodzinnych na dzieci,, - oświadczenia w przedmiocie rodzaju prowadzonej działalności rolnej oraz dokumentów dotyczących sprzedaży plonów...
sądowych z uwagi na trudną sytuację rodzinną i brak pieniędzy., W świetle złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym - wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...

II SA/Łd 970/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-21

), a także świadczenie usług rolniczych., Wracając do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Dyrektor powołał się na art. 4 i art. 2 pkt 2 tej ustawy, z których wynika, że działki...
zwalniającego rodzinne ogrody działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów...

II SA/Rz 92/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

z pomocy społecznej (np. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) ze wskazaniem kto, do jakiego świadczenia i w jakiej wysokości jest uprawniony,, c) wskazania sposobu zagospodarowania...
domowym pozostają osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, np. do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz brak określenia ich wysokości. Sam fakt pobierania...

II OSK 2002/20 - Wyrok NSA z 2020-11-27

działkowe z opłat za pobór wód, świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było odstąpienie od szczególnego traktowania rodzinnych ogrodów działkowych w tym zakresie. Nadto...
Ogrodowego w W. Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'W.' w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 marca 2020 r. sygn. akt II SA/Łd 930/19 w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   27