Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1055/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

wnioskodawczyni jest dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, renty tymczasowej i zasiłków społecznych (świadczenia rodzinne)., Wnioskodawczyni podała...
nie korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłek okresowy dla córki wynosi 357,41 zł., świadczenia rodzinne 330 zł., W sprawie zważono, co następuje...

IV SA/Wr 93/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 90/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [..] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 94/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 91/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
dochodów, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

III SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych...
bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej. W związku...

II SA/Ke 376/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-29

za pracę w wysokości 1131,43 zł brutto (865,15 zł netto), otrzymuje świadczenia rodzinne z pomocy społecznej w wysokości 261 zł miesięcznie. Musi kupić córce podręczniki...

IV SA/Po 65/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. 139/06/992 ze zm.; A. Korcz w: A. Korcz, W. Maciejko 'Świadczenia rodzinne. Komentarz' CH...
administracyjnych ( odpowiednio- W. Maciejko w: 'Świadczenia rodzinne. Komentarz' CH Beck 2007 s. 301-303 nb 4-9; s. 410 nb 8). Z uwagi na istotę instytucji upoważnienia, na tle...
1   Następne >   +2   +5   +10   92