Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-25

gospodarującej rodziny'. Według oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Jego jedyny majątek stanowią: 'budynek...
złożenia przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz koniecznością uaktualnienia informacji na temat jego obecnego stanu rodzinnego, a także stanu majątkowego...

II SA/Bd 626/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

z tytułu świadczenia emerytalnego (odcinek za maj 2017 r.). Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. W formularzu zawarł wykaz...
o powierzchni [...] Uzyskuje dochód w wysokości [...] zł miesięcznie z tytułu świadczenia emerytalnego (odcinek za maj 2017 r.). Oświadczył, że nie posiada oszczędności...

VII SA/Wa 2614/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

,, - wskazanie, czy skarżący lub jego żona otrzymują świadczenie wychowawcze na dziecko (tzw. '500 plus') na syna A. S.,, - nadesłanie wyciągów z rachunku bankowego...
na wezwanie z dnia 27 grudnia 2016 r., w piśmie z 8 stycznia 2017 r. skarżący wskazał, że nie otrzymują z żoną świadczenia wychowawczego na nieletniego syna...

VII SA/Wa 753/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

z pomocy społecznej (jeżeli tak, jakiej wysokości jest to pomoc bądź świadczenia)., Pismo z 9 września 2016 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 26 września 2016 r., S...
na wezwanie dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej...

VII SA/Wa 754/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

z pomocy społecznej (jeżeli tak, jakiej wysokości jest to pomoc bądź świadczenia)., Pismo z 9 września 2016 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 26 września 2016 r., S...
na wezwanie dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej...

IV SO/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-01

o powierzchni [...] m2., Do wniosku tego dołączył ostatnią decyzję ZUS, z której wynika, że jego świadczenie emerytalne wynoszące [...] zł jest pomniejszane o alimenty...
z urzędu w sprawie o ochronę zabytków. Do pisma tego dołączył oświadczenie o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które składają strony wnioskujące...

I SA/Wa 1381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-20

odzwierciedlającego wysokość zaciągniętego kredytu studenckiego;, e) dokumentów świadczących o wysokości rat spłacanego kredytu;, f) dokumentów obrazujących stan zgromadzonych...
dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu...

II SA/Op 274/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-01-31

- Sądu Pracy w [...] w terminie 21 dni od dnia wręczenia wypowiedzenia., Pismem z 29 maja 2019 r. Burmistrz [...] zwolnił skarżącego z obowiązku świadczenia pracy...
stosunku pracy w Gminnym Centrum Kultury w [...] a przed dniem zwolnienia go przez Burmistrza [...] z obowiązku świadczenia pracy., W dniu 30 kwietnia 2019 r. skarżący...

VII SA/Wa 2651/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

wysokości jest to pomoc bądź świadczenia)., Ww. pismo zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 stycznia 2013 r. W. S. nie udzielił żadnej odpowiedzi na wezwanie z dnia 14...
złożyć na wezwanie dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., W tym miejscu wskazać...

VII SA/Wa 2651/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

społecznej (jeżeli tak, jakiej wysokości jest to pomoc bądź świadczenia)., Na ww. wezwanie z dnia 14 stycznia 2013r. wnioskodawca nie udzielił żadnej odpowiedzi., W świetle...
jest obowiązana złożyć na wezwanie dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego, W tym miejscu...
1   Następne >   3