Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

oraz świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł. Strona wykazała również, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, oraz nieruchomość [...] o powierzchni...

I SO/Wa 102/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

z dnia [...] listopada 2017 r., w którym opisał sytuację materialną i zdrowotną rodziny, wskazując m.in., że źródłem utrzymania jest świadczenie 500 plus oraz zasiłek...
[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych...

I SA/Wa 1026/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

o powierzchni [...] m² skarżący nie posiada żadnego majątku. Źródłem jego utrzymania jest świadczenie socjalne w wysokości [...] euro miesięcznie., Wobec podniesionych...
pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego...

I SA/Wa 285/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

dochód wnioskodawczyni określiła na kwotę [...], wskazując, że pochodzi on z otrzymywanego świadczenia emerytalnego ([...]) oraz przyznanego synowi przez urząd pracy...
o wysokości otrzymywanego świadczenia emerytalnego, decyzje o uznaniu syna za osobę bezrobotną i o przyznaniu stypendium w związku z dofinansowaniem studiów...

I SA/Wa 1072/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

października oraz świadczenie 500 plus przyznane do końca października., Wnioskodawczyni podała, że oprócz działki o powierzchni 448 m ² której jest współwłaścicielką w 1/3 części...
się z dochodu o łącznej wysokości, 2.210 zł netto miesięcznie. Na dochód ten składa się renta rodzinna syna w wysokości 425 zł oraz renta rodzinna wnioskodawczyni w tej samej...

II SAB/Rz 50/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-25

w kwocie 1415 zł, natomiast nie jest mu znana wysokość świadczenia emerytalnego żony., Ze względu na lakoniczność wniosku oraz brak wypełnienia wszystkich jego rubryk (wniosek...
nieruchomości, wartościowe ruchomości, zasoby pieniężne). Skarżący nie podał także wysokości netto swojego świadczenia emerytalnego, jak też dochodu, którego źródło...

I SO/Wa 97/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

się postępowanie o przywrócenie go do pracy oraz o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Żona skarżącego otrzymuje świadczenie kompensacyjne w wysokości [...] zł miesięcznie. Syn...
przez nią świadczenia kompensacyjnego w wysokości [...] zł miesięcznie. Syn wnioskodawcy co prawda mieszka z rodzicami, jednakże jest on osobą studiującą stacjonarnie...

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

pomocy wynika, że wnioskodawca jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania są świadczenia otrzymywane...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa...

I OZ 975/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

w zakresie wniosku o ustanowienie adwokata., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że z nadesłanego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i uzyskiwanych dochodach...
. wnioskodawca nadesłał dodatkowe wyjaśnienia, z których wynika, że nie otrzymuje emerytury ani renty, jak również świadczeń z instytucji społecznych lub państwowych...

I SA/Wa 1133/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz studiującą córką. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalno - rentowe skarżącego i jego żony...
[...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej., Z oświadczenia o stanie rodzinnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   12