Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Rz 183/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego . z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie pobrania nienależnego świadczenia rodzinnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
świadczenie rodzinne; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. II SA/Rz...

II SA/Sz 122/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-12

się wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę w kwocie [...]zł oraz świadczenia rodzinne pobierane przez konkubinę B. S. w wysokości [...] zł. Wnioskodawca podał, że ponosi...
świadczenia rodzinnego w wysokości [...] zł, [...] [...] zł tytułem alimentów, w miesiącu sierpniu został osiągnięty z tytułu świadczenia rodzinnego w wysokości [...] zł...

II SO/Ol 15/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-29

w zakresie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego na dzieci S i Z R oraz M S oraz umorzenia postępowania w części dotyczącej okresu od '[...]' do '[...]' r...
, że w niniejszej sprawie wykonanie decyzji orzekającej o nienależnie pobranym świadczeniu rodzinnym na dzieci oraz konieczności jego zwrotu może spowodować zarówno niebezpieczeństwo...

II SA/Ol 134/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-15

w postaci obiadów szkolnych oraz otrzymuje świadczenia rodzinne w łącznej kwocie '[...]', na dowód czego przedłożyła stosowne zaświadczenia. Dodała, iż nie otrzymywała...
ok. '[...]' netto (wynagrodzenie męża skarżącej z okresu ostatnich trzech miesięcy - średnio '[...]' oraz świadczenia rodzinne - '[...]'), lecz nie przedłożyła jednocześnie pełnego...

IV SA/Po 662/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-24

jest wynagrodzenie za pracę wnioskodawcy w kwocie [...] zł. brutto i świadczenia rodzinne uzyskiwane przez wnioskodawczynię (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny...
dla których źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę i świadczenia rodzinne w łącznej kwocie [...] zł., przy uwzględnieniu wydatków związanych z bieżacynm...

II SA/Go 209/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-17

się z zasiłku okresowego (600 zł), świadczenia rodzinnego (351 zł), dodatku mieszkaniowego (205 zł)., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., W myśl art. 246 § 1 pkt 2...
się z zasiłku z pomocy społecznej, świadczenia rodzinnego, dodatku mieszkaniowego wynosi 1.205 zł. Nadto skarżący posiadają zobowiązania kredytowe w łącznej wysokości 7.300 zł...

II SA/Ol 33/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

i świadczenia rodzinne. Mając na uwadze źródło, z jakiego pochodzą środki pieniężne, jakimi dysponuje obecnie wnioskodawca oraz ich wysokość, przyjąć należy, iż wystarczają...
, wnioskodawca załączył dodatkowe oświadczenie z dnia '[...]' (data nadania), w którym wskazał, iż jego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej...

II SA/Ol 33/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Mając na uwadze źródło, z jakiego pochodzą środki pieniężne, jakimi dysponuje obecnie wnioskodawczyni oraz ich wysokość, przyjąć...
we wskazanej wysokości, ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, w tym z zasiłków celowych 'ze względu na niepełnosprawność i niemożność dorobienia...

II SA/Sz 1239/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-24

socjalna S. P., renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie syna R. za praktyczną naukę...
[...] zł i składa się na niego renta socjalna S. P., renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

II SA/Kr 1247/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-21

w wysokości [...] zł oraz świadczenia rodzinne na dzieci w wysokości [...] zł. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o powierzchni 80 m² oraz działka wielkości 10 arów...
z PZU w wysokości [...] zł. Żona wnioskodawcy pobiera rentę z ZUS w wysokości [...] zł oraz świadczenia rodzinne na dzieci w wysokości [...] zł. Łączna wysokość miesięcznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100