Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 900/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

przyznającej świadczenie rodzinne na dzieci,, - wskazania jaka jest powierzchnia domu w którym zamieszkuje rodzina skarżącego, jakie są koszty jego utrzymania i dostaw...
utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę małżonki wnioskodawcy w wysokości 2007,68 zł netto oraz świadczeń rodzinnych na troje dzieci w kwocie 353 zł miesięcznie. Rodzina...

II SA/Ol 786/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-23

świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami), dodatkowo skarżąca korzysta z pomocy rzeczowej rodziców, a dzieciom przyznane zostały stypendia szkolne w formie...
zakresie. Zauważyć należy, iż obecnie jedynym źródłem dochodu 6-osobowej rodziny skarżącej są świadczenia rodzinne. Nie są one jednak wystarczające nawet na zaspokojenie...

II SA/Gd 163/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

za okres od 1 stycznia 2009r. do 23 marca 2010r., z którego wynika, iż otrzymuje świadczenia rodzinne z MOPS w wysokości 234 zł. Ponadto z wyciągu wynika, że skarżąca...
. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia rodzinne oraz renta rodzinna. Ponadto z wyciągu z rachunku bankowego wynika, iż skarżąca w ubiegłym roku osiągała wynagrodzenie...

IV SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

działalność gospodarczą (taxi osobowe) i z tego tytułu uzyskuje przeciętnie ok. 110 zł. miesięcznie. Córki skarżącej otrzymują świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne). M. D...
się m.in. ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego (zasiłków rodzinnych), córki skarżącej do końca czerwca 2012 r. otrzymywały ponadto stypendia szkolne, przyznawane w oparciu...

II SA/Gl 327/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-26

do wyjaśnienia czy pobierają, w miejscu zamieszkania lub poza nim świadczenia z pomocy społecznej bądź świadczenia rodzinne., W odpowiedzi skarżący nadesłali pismo...
ani świadczeń rodzinnych, z powodu nieuregulowanych spraw meldunkowych. Na potwierdzenie swoich twierdzeń skarżący dołączyli do w/w pisma kopię księgi przychodów...

II SA/Gl 325/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-26

, czy pobierają w miejscu zamieszkania lub poza nim świadczenia z pomocy społecznej bądź świadczenia rodzinne., W odpowiedzi, skarżący nadesłali pismo, z którego wynikało...
ani świadczeń rodzinnych, z powodu nieuregulowanych spraw meldunkowych. Na potwierdzenie swoich twierdzeń skarżący dołączyli do w/w pisma kopię księgi przychodów i rozchodów...

II SA/Gd 153/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-08

o jego nieskładaniu,, - dokumentu potwierdzającego status osoby bezrobotnej przez wnioskodawcę, kserokopii decyzji przyznającej świadczenie rodzinne na dzieci...
2007,68 zł netto oraz świadczeń rodzinnych na troje dzieci w kwocie 353 zł miesięcznie. Rodzina zamieszkuje w domu należącym do rodziców wnioskodawcy o pow. 60 m. Skarżący...

II SA/Gd 153/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-29

świadczenie rodzinne na dzieci,, - wskazania jaka jest powierzchnia domu w którym zamieszkuje rodzina skarżącego, jakie są koszty jego utrzymania i dostaw mediów...
się z wynagrodzenia za pracę małżonki wnioskodawcy w wysokości 2007,68 zł netto oraz świadczeń rodzinnych na troje dzieci w kwocie 353 zł miesięcznie. Rodzina zamieszkuje...

II SA/Gd 153/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-29

świadczenie rodzinne na dzieci,, - wskazania jaka jest powierzchnia domu w którym zamieszkuje rodzina skarżącego, jakie są koszty jego utrzymania i dostaw mediów, czy oprócz...
za pracę małżonki wnioskodawcy w wysokości 2007,68 zł netto oraz świadczeń rodzinnych na troje dzieci w kwocie 353 zł miesięcznie. Rodzina zamieszkuje w domu należącym...

II SA/Ol 160/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-26

: '[...]' sztuk bydła, 4 konie, 1 świnia i 3 prosiaki. W rubryce nr 10 formularzy wniosku, skarżący wykazali ponadto dochód z tytułu świadczeń rodzinnych w wysokości 272 zł miesięcznie...
w 2008 r. 430 zł miesięcznie (do wyliczenia przyjęto zysk roczny w kwocie 5.158,69 zł) i świadczeń rodzinnych w kwocie 272 zł miesięcznie są w stanie pokrywać wydatki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100