Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 143/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając...
na nieustaleniu w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów...

IV SAB/Wr 253/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając...
na nieustaleniu w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów...

II SAB/Lu 177/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-12

o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych...
2013r. uznał świadczenia rodzinne wypłacone skarżącej przez MOPS .... w okresie od 1 lutego 2006r. do 31 sierpnia 2006r. oraz od 1 września 2006. do 30 kwietnia 2007r...

IV SAB/Wr 255/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących...
w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy...

IV SAB/Gl 162/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

o świadczeniach rodzinnych. Brak zatem, w tym względzie jakiejkolwiek swobody organu co do uznania, iż pomimo niespełnienia ustawowych przesłanek, świadczenie można przyznać...
z dnia [...]., Pismem z dnia [...] Kierownik Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń MOPS w R. wezwał skarżącego do potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią...

II SAB/Bd 52/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-13

, że o zachowaniu terminu świadczyć ma data wpłynięcia wniosku do organu poparta przepisem art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych., Skarżąca wniosek o przyznanie...
. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) poinformował skarżącą, że podanie wpłynęło do organu...

I SAB/Wa 5/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

i d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013...
Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych 1. zobowiązuje Prezydenta W. do rozpoznania wniosku M. S. z dnia...

IV SAB/Po 40/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-20

świadczenia wychowawczego i prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej N. T. uiszczony wpis od skargi...
2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na małoletnie dzieci T. T. i E. T. na okresy zasiłkowe...

III SAB/Gd 34/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-21

niejawnym sprawy ze skargi P. S. na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o świadczenie rodzinne i wychowawcze postanawia: umorzyć...
. na jego bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wychowawczego., Wraz ze skargą Marszałek Województwa...

II SAB/Lu 19/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-19

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 ze zm.), że oświadczenie o wysokości dochodów...
. Skarżący wyjaśnił, że w świetle art. 23 ust 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w sytuacji ubiegania się o świadczenie rodzinne przez osobę pozostającą w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100