Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-14

w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie dotyczącym...
, w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., Ze złożonego na urzędowym...

II SO/Łd 14/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-02

K.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależne pobrane postanawia przyznać K. B...
, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależne pobrane., Jak wynika ze złożonego oświadczenia...

II SO/Łd 18/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-08

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i przypisania do zwrotu świadczenia wychowawczego p...
w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i przypisania do zwrotu świadczenia...

I SO/Łd 1/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-12

również świadczenia z programu '500+' ani zasiłków rodzinnych, w związku z uzyskanym dochodem ze sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni przeznaczyła dochód ze sprzedaży nieruchomości...
, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu., Wnioskodawczyni oświadczyła, że ze względu na swoją bardzo trudną sytuację majątkową oraz rodzinną nie jest w stanie ponieść...

II SO/Łd 11/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-12

skarżącej składa się świadczenie emerytalne skarżącej z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki lekarskiej w wysokości 544,22 zł netto miesięcznie...
skarżącej składa się jedynie świadczenie emerytalne skarżącej z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki lekarskiej w wysokości 544,22 zł netto miesięcznie...

II SO/Łd 100/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego., Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym...
ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia: 1/ umorzyć postępowanie w zakresie...

II SO/Łd 100/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-30

ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia: 1/ umorzyć postępowanie...
z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego., Z wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia...

II SO/Łd 22/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-29

uiszczenia kosztów sądowych., Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu są świadczenia alimentacyjne. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit...
ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych...

II SO/Łd 16/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

nad niepełnosprawnym mężem., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe z mężem. Skarżąca mieszka...
oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Zgodnie zaś z art. 245 § 3 prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. tylko ustanowienie adwokata...

I SO/Łd 2/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym o pow. 90 m2 i wartości szacunkowej 248.000 zł. Wnioskodawczyni oświadczyła przy tym, że pobiera świadczenie rehabilitacyjne ZUS...
szacunkowej 248.000 zł. Jedyny dochód rodziny stanowi świadczenie rehabilitacyjne ZUS wnioskodawczyni w kwocie 1.494,80 zł. Córka wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną...
1   Następne >   +2   +5   7