Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji przyznał jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
. W dniu 30 grudnia 2018 r. zmarła jej matka. Decyzją z dnia 25 września 2019 r. przyznano skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Wa 2025/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

skarżącego i kwota świadczeń rodzinnych przyznanych jego żonie. Żona strony nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów. Dzieci skarżącego uczą się, przy czym jedna z córek...

II OZ 113/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

domowym (w tym także świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej), wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych oraz dokumentów potwierdzających wysokość...
nadesłanie dokumentów źródłowych poświadczających jego majątek, dochody oraz stan rodzinny, tj.: zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia...

II SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-12

gminy, dodatkowego oświadczenia o aktualnym źródle utrzymania swojego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, (w tym także świadczeń rodzinnych...
poświadczających jego majątek, dochody oraz stan rodzinny, tj.: zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną...

II SA/Wa 604/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

we W. oraz dwóch funkcjonariuszy z jednostek Policji na terenie Ś., co może świadczyć o powiązaniach rodzinnych, a to z kolei może wpływać na nierzetelne prowadzenie jego sprawy...
wnioskodawcy i dotyczyły jego osoby. Literalna wykładnia zwrotu: 'realne zagrożenie' świadczy o tym, iż jest ono przewidywalnym, czy wielce prawdopodobnym., Podniósł...

VI SA/Wa 2177/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-31

czteroosobową rodzinę oraz chorych rodziców. Oboje rodzice skarżącego nie pracują i nie pobierają żadnych świadczeń., W oświadczeniu o stanie rodzinnym skarżący wskazał...

II SA/Wa 2321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

. oświadczył, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz żoną, pełnoletnią wnuczką i małoletnią prawnuczką. Źródłem utrzymania w prowadzonym gospodarstwie domowym są świadczenia...
., I tak, mimo, iż skarżący, jako źródło utrzymania, podał świadczenia w wysokości stanowiącej wielokrotność potencjalnych kosztów sądowych w niniejszej sprawie, a wydatki...

II SA/Wa 505/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

, domagając się zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, utrzymuje się ze skromnego świadczenia...
) dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanego świadczenia rentowego (np. kopii decyzji właściwego organu rentowego ustalającej aktualną wysokość świadczenia),, c...

II SA/Wa 1743/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-04

1.500 zł brutto oraz przyznane mu świadczenie emerytalno - rentowe w wysokości 1025, 21 zł brutto (617,64 netto, kopie odcinków świadczenia za wrzesień i październik 2013 r...
dodatkowe oświadczenie, w którym wyjaśnił, że ani on ani żona nie posiadają lokat bankowych, a świadczenia stanowiące źródło utrzymania rodziny są zajęte przez komornika...

II OSK 3221/17 - Wyrok NSA z 2019-11-14

Głównego Policji, biorąc powyższe fakty pod uwagę należy stwierdzić, że pozostawanie skarżącego w stanie emocjonalnego i długotrwałego konfliktu rodzinnego...
, w środowisku rodzinnym nie posiada opinii wskazujących na wydanie mu pozwolenia na broń. Przeciwnie osoby mu najbliższe (wnuk i córki) są z nim skonfliktowane do tego stopnia...
1   Następne >   +2   +5   11