Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 939/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

jej utrzymania jest świadczenie rodzinne w wysokości [...] miesięcznie. Skarżąca wskazała, że jest osobą w podeszłym wieku. Poza 150-letnim domem o pow. [...] oraz gospodarstwem...
ze skargi I.S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Z oświadczenia o stanie rodzinnym...

IV SA/Wa 1426/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-24

(brutto) oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 163,15 zł (brutto), natomiast dochód miesięczny żony wynosi 682,36 zł (brutto) otrzymywane z tytułu świadczenia emerytalnego...
, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia emerytalne skarżącego i jego żony tylko nieznacznie przekraczają wysokość najniższej...

IV SA/Wa 1757/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

adwokata z urzędu., Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Źródłem utrzymania małżonków są świadczenia emerytalne: S. P. w miesięcznej wysokości 1.940,91...
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)., Przy dochodach w gospodarstwie domowym kształtujących się na wskazanym poziomie...

IV SA/Wa 1757/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

). Źródłem utrzymania małżonków są świadczenia emerytalne: S. P. w miesięcznej wysokości 1.940,91 zł netto oraz E. P. w miesięcznej wysokości 1.264,92 zł netto (kopie...
zaspokojeniu potrzeb związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992...

I OSK 904/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

Skargi kasacyjne Ministra Finansów i Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1031/18 w sprawie ze skarg Miasta Stołecznego Warszawy i Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w Warszawie na decyzję Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr PR4.6400.65.2018.GNEY w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargi; 2. oddala skargę kasacyjną Miasta Stołeczne...

IV SA/Wa 186/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-24

ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych -Casus, 2005, nr 1, s.33 i n.)., Trzeba jednakże zauważyć, że wyraźne stanowisko w sprawie stosowania pkt 1 art. 156 § 1...

IV SA/Wa 942/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-29

, że gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z żoną (S. L.), wskazał, że źródła utrzymania dwuosobowej rodziny stanowią świadczenia emerytalne jego i żony w wysokości, odpowiednio...
: 1.797,64 zł i 1.239,01 zł. Jako jedyny posiadany majątek skarżący wymienił mieszkanie o powierzchni 53 m2. W uzasadnieniu wniosku stwierdził, że otrzymywane świadczenia...

IV SA/Wa 936/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

jako świadczenie wyjątkowe z tytułu przekazania gospodarstwa na rzecz Państwa. Nie była to jednakże emerytura za przekazane gospodarstwo rolne. L. S. natomiast był zatrudniony...
jednak przyznana emerytura jako świadczenie wyjątkowe. Wobec powyższego oceniana w postępowaniu nieważnościowym decyzja nie jest dotknięta wadą nieważności., W skardze...

I SA/Wa 1259/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

0,29 ha, w zamian za świadczenie emerytalne. Po rozpatrzeniu wniosku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. decyzją z dnia [...] kwietnia 1967 r. nr [...] orzekło...
ani jej ojciec, ani matka nie otrzymali świadczenia emerytalnego. Po przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydał on decyzję z dnia...

II SA/Bk 611/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-26

miejscowości - S., a posiadanie gospodarstwa rolnego w ówczesnym stanie prawnym stało na przeszkodzie w uzyskaniu niektórych świadczeń (np. mieszkania, zasiłków rodzinnych...
gospodarstwa na rzecz Państwa ze względów ekonomicznych, m. in. dla uzyskania świadczeń socjalnych (mieszkania, zasiłków rodzinnych itp.). Aczkolwiek samo zainteresowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   37