Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 328/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

, oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, które otrzymuje żona, w wysokości 410 zł, a także świadczenia rodzinne w kwocie 248 zł i świadczenia z tytułu rządowego...
się renta, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz świadczenia rodzinne - łącznie 3.118 zł. Oznacza to, że średnio na osobę w rodzinie przypada po 779,5 zł., W konsekwencji...

IV SA/Po 522/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-04

i otrzymuje z tego tytułu [...] zł miesięcznie. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne...
tytułem świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu pomocy społecznej (k. 40 akt sądowych). Skarżący sam przyznaje, że nie został pozbawiony uposażenia w całości...

IV SA/Po 834/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-08

miesięcznie. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne, związane m.in. z niepełnosprawnością...
o której stanowi art. 61 §3 ppsa. Z załączonego do skargi oświadczenia o stanie rodzinnym wynika, że małżonka skarżącego otrzymuje 1.592 zł tytułem świadczeń rodzinnych...

I OZ 675/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

. Do akt sprawy sądowej dołączone zostały kserokopie decyzji przyznających małżonce skarżącego konkretne świadczenia rodzinne, związane m.in. z niepełnosprawnością dwojga...
. 61 §3 P.p.s.a. Z załączonego do skargi oświadczenia o stanie rodzinnym wynika, że małżonka skarżącego otrzymuje 1.592 zł tytułem świadczeń rodzinnych i opiekuńczych...

II SA/Wa 1746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

, w tym opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Zatem zarówno zasiłek rodzinny, jak również świadczenie wychowawcze 500+ przeznaczone jest na dziecko i ma na celu...
kredytu mieszkaniowego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Wyliczone powyżej przypadki wyłączenia świadczenia wychowawczego...

IV SA/Wr 93/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-15

w wieku 12, 10 i 2 lata. Utrzymuje się z alimentów w wysokości 1000 zł i świadczeń z pomocy społecznej obejmujących świadczenia rodzinne i zasiłek okresowy, przy czym...
jakichkolwiek kosztów postępowania., Mając na uwadze, iż skarżąca jest samotną matką wychowującą troje dzieci, utrzymującą się z alimentów i świadczeń z pomocy społecznej, wysokość...

II SA/Ke 134/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-26

dla bezrobotnych i świadczenia rodzinne w wysokości 456,20 zł. W sumie miesięczny dochód pięcioosobowej rodziny wynosi 6498,16 zł netto. Wnioskodawczyni wykazała własność...

II SA/Wa 1084/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-11

kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały z przyjętego przed skierowaniem [...] zobowiązania...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę [...] w związku...

II SO/Wa 29/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

, papierów wartościowych i innych paw majątkowych ani wierzytelności. Wskazała, że nie posiada żadnego dochodu (brak uposażenia), nie otrzymuje również alimentów ani świadczenia...
świadczenie w ramach rządowego programu '500 plus',, - wskazanie, czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać ostatnie decyzje...

I OSK 2114/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

. strona francuska wypłaciła mu stypendium w łącznej kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę francuską w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100