Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II SA/Bd 871/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-27

matką i otrzymuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Powyższe zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j....
świadczenia rodzinne w koordynacji z organem emerytalno-rentowym, by nie pozostawić osoby uprawnionej bez należnego jej (niezbędnego dla życia) świadczenia nawet przez krótki...

II SA/Łd 920/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-03-14

Odwoławczego w Ł. W odwołaniu podniosła, iż według jej wyliczeń na syna M. K. powinna otrzymywać następujące świadczenia:, - zasiłek rodzinny w wysokości 53 zł,, - dodatek...
pielęgnacyjne., Ponadto A. K. wskazała, iż córka M. K. powinna otrzymywać następujące świadczenia:, - zasiłek rodzinny w wysokości 43 zł miesięcznie,, - dodatek z tytułu...

II SA/Bd 1131/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-01-27

. z dnia [...] 2004 roku, nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia...
Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. nr[...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] 2004 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

VI SA/Wa 1286/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

, z której wynika, że miesięczna wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego do wypłaty wynosi 2.075,58 zł [...]., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W ocenie referendarza sądowego, stan majątkowy skarżącego (a w szczególności wysokość świadczenia emerytalnego...

VI SA/Wa 1285/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Oddział w R. z dnia [...] marca 2012 r. o waloryzacji emerytury, z której wynika, że miesięczna wysokość świadczenia emerytalnego skarżącego do wypłaty wynosi 2.075,58 zł...
majątkowy skarżącego (a w szczególności wysokość świadczenia emerytalnego oraz oszczędności) pozwalają skarżącemu na uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie...

VI SA/Wa 2100/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

odwołania był pracownik skarżącej, który znajdował się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej . Bardzo poważna choroba ojca, przyjmowanie przez niego chemioterapii paliatywnej...
, a w konsekwencji śmierć miała niewątpliwy wpływ na stan psychiczny pracownika. Organ zobowiązany był ocenić wpływ sytuacji rodzinnej pracownika Spółki na jego działanie...

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

ujemnego wpływu konieczności spłaty należności z tytułu zaległości podatkowej na sytuację majątkową firmy, położenie jej pracowników, sytuację materialną i rodzinną...
przedmiotem sprawy, a zatem w dacie przeprowadzenia kontroli w aktach sprawy nie było dowodów dotyczących przedmiotowych rur kanalizacyjnych - przepustów drogowych, świadczących...

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. Nr 227, poz. 2245). W § 4...
świadczeń z okresu ostatnich dwu lat. W związku z tym, że złożone we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach okazało...

II GZ 91/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

sądowych, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził...
, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie...

II GZ 81/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-10

, a koszty tego typu działalności powinny być traktowane jako koszty bieżącego funkcjonowania firmy i spełnione przed innymi świadczeniami. Sąd ponadto stwierdził...
, co rozumieli jako przesłanie formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim jednak podnieśli, że ich sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w związku...
1   Następne >   2