Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących przepisów...
terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu...

IV SAB/Wr 254/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie następujących...
terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy w postępowaniu...

II SAB/Bk 73/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-21

przyznania świadczenia rodzinnego oraz dodatków i celowe przedłużenie postępowania. Skarżąca wskazał też, że w momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne, czyli 30...
. 3 ustawy, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia [...] września, ustalenie prawa...

II SAB/Bk 217/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

.) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do 31 października...
sprawie niezbędne były czynności wyjaśniające spełnienie przesłanek uzasadniających wnioskowane świadczenia rodzinne przez skarżącego. W pierwszej kolejności zatem organ...

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 10 listopada 2010 r., a także świadczenia wychowawczego za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r., zarzucając przy tym naruszenie...
w wyznaczonym terminie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,, 4) art. 35 i art. 36 k.p.a. poprzez rażące przekroczenie terminów załatwienia...

II SAB/Bk 144/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

skarżącego nie mieszka na stałe w Polsce, ale na B., a zatem świadczenia rodzinne w Polsce mu nie przysługują., Na skutek odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium...
zasiłkowy 2018/2019, stwierdzając, że żona skarżącego z trójką dzieci nie mieszka na stałe w Polsce, ale na B., a zatem świadczenia rodzinne w Polsce nie przysługują...

IV SAB/Gl 163/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie jako: 'ustawa o świadczeniach...
Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń MOPS w R. wezwał skarżącego do potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią uczącą się nie pozostającą na utrzymaniu rodziców...

II SAB/Po 25/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-24

skargę na przewlekłość postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. w przedmiocie świadczenia rodzinnego., Zgodnie z art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia...
., zawierające wezwanie tego organu do załatwienia sprawy świadczenia rodzinnego na córkę i wskazujące, że od wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu...

II SAB/Bk 148/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

się równolegle w stosunku do skarżącego m.in. świadczenia wychowawczego bądź zasiłku rodzinnego (k. 144 akt admin.) m.in. informacje o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu...
11 u.ś.r. jest zaś wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej...

I OSK 2957/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

do świadczeń. W przypadku utraty dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne wnioskodawca ma obowiązek dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz ich wysokość (art...
skarżącej ze służby. W jego ocenie będzie ono miało wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, gdyż uprawnienie to uzależnione jest od zastosowania instytucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   84