Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GZ 863/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

jego oraz jego żony są świadczenia emerytalno - rentowe, nie podał w ogóle wysokości osiąganego dochodu, a także, że nie posiada żadnych oszczędności i nie korzysta...
w zakresie zwolnienia go z kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi z żoną, utrzymują się ze świadczeń emerytalno- rentowych, które wystarczają...

II GZ 862/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

i ustanowienia radcy prawnego wskazując w uzasadnieniu, że utrzymuje się ze świadczenia rentowego, które wystarcza mu tylko na niezbędne utrzymanie. Gospodarstwo domowe...
I instancji podniósł, że Skarżący nie wykazał, iż jego sytuacja materialna i rodzinna uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżący, pomimo...

VI SAB/Wa 15/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

skarżącego został określony na kwotę 153 zł (świadczenie wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Jako zobowiązania i stałe wydatki miesięczne skarżący wymienił...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika...

VI SA/Wa 1040/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów mających...
działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, realizowanych na terytorium...

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-09

, wyciągów z rachunków bankowych). Skarżący nie wykazał - w sposób określony w doręczonym mu wezwaniu, że jedynym źródłem jego dochodu i jego żony są świadczenia emerytalno...
wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi z żoną, utrzymują się ze świadczeń emerytalno- rentowych, które wystarczają im tylko na niezbędne utrzymanie...

III SAB/Wr 2/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-09

prawnego wskazując w uzasadnieniu, że utrzymuje się ze świadczenia rentowego, które wystarcza mu tylko na niezbędne utrzymanie. Gospodarstwo domowe prowadzi samodzielnie...
, iż to wnioskodawca winien wskazać okoliczności uzasadniające jego żądanie. Tymczasem w niniejszej sprawie skarżący nie wykazał, iż jego sytuacja materialna i rodzinna...

III SA/Gl 88/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich...
z tym faktem pobytem w okolicach rodzinnych jego ojca, nie zdołał w terminie uiścić wpisu od skargi, jednakże po powrocie niezwłocznie dokonał przelewu wymaganej kwoty., Wojewódzki...

VI SA/Wa 3351/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i za granicą...
zimowe, zakup sprzętu sportowego i stwierdził w związku z tym, że utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji będzie dla niego katastrofą osobistą, rodzinną i finansową. Skarżący...

II SA/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

się w Warszawie i mieszkającą na co dzień w tamtejszej bursie szkolnej, przyjeżdżającą do rodzinnego domu raz na dwa tygodnie. Wskazał, iż wezwanie o uiszczenie wpisu odebrał...
., Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika bowiem, iż trzyosobowa rodzina skarżącego utrzymuje się wyłącznie z niewysokich świadczeń emerytalno -rentowych. Rodzina...