Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bd 248/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-20

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08...
2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), dalej powoływanego jako 'rozporządzenie...

IV SA/Po 302/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-18

domowe wspólnie z żoną, trójką dzieci oraz z wnuczką a źródłem ich utrzymania są wynagrodzenie Skarżącego, świadczenie rodzinne na dzieci oraz dochody córki Elżbiety...
(wynagrodzenie, zaliczka alimentacyjna i świadczenie rodzinne) w łącznej wysokości 1.960,00 zł., Na wstępie zauważyć należy, iż wydane w sprawie postanowienie o zawieszeniu...

IV SA/Wr 93/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 90/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [..] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 94/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Wr 91/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-26

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł...
dochodów, a jej mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji...

IV SA/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

nie pracuje i pobiera świadczenia rodzinne na troje dzieci w kwocie [...] zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz 152,70 zł, prąd 81,50 zł, woda i ścieki 105,63 zł, telefon...
, a jego żona nie uzyskuje dochodów oraz fakt korzystania ze świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci, które przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej...

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

skorzystanie z konwersji w świadczenie pielęgnacyjne określone w art. 58 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych /w miejsce zasiłków stałych zostały wprowadzone...
świadczenia pielęgnacyjne ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - jednakże prawo do tego świadczenia, po 1 maja 2004 r., mogła uzyskać osoba opiekująca...

III SA/Kr 828/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-12

. Przemilczał zwłaszcza te o posiadane przez domowników rachunki bankowe oraz pobieranie świadczeń rodzinnych., Z własnej inicjatywy dołączył kopie polis ubezpieczenia...
pytania o posiadane przez domowników rachunki bankowe, pobieranie świadczeń rodzinnych skarżący. Przemilczenie to budzi zdziwienie zwłaszcza, że skarżącemu nie stawiano...
1   Następne >   +2   +5   +10   100