Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-05

97/12 ze skargi J. K. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania sprawdzającego...
Policji z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania sprawdzającego., Powyższe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi...

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

SA/Wa 97/12 ze skargi J. K. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania...
97/12, na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania sprawdzającego, wpłynęła...

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

II SA/Wa 97/12 ze skargi J. K. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania...
zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 - powoływanej...

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Policji z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia kontrolnego postępowania sprawdzającego. Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono...
sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie, bowiem Komendant Główny Policji był reprezentowany w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego...