Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Wr 67/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-06

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
pierwszej instancji o nałożeniu na zobowiązaną grzywny w celu przymuszenia do wykonania egzekwowanego obowiązku. Dalej strona wniosła o zawieszenie postępowania...

IV SA/Wa 1920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

[...] w [...] S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do skarżącego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym określonych w punkcie...

III OSK 355/21 - Wyrok NSA z 2021-04-21

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, co w niniejszej sprawie uczynił Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego pismem z 16 lutego 2017 r...
, że zgodnie z art. 57 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia. W żadnej z jednostek redakcyjnych...

II SA/Gd 670/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-10

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 21 stycznia 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z 30 maja 2019...

II SA/Wr 631/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-30

Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę w całości. Postanowieniem z dnia...
[...] maja 2017 r. Nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie W., po rozpatrzeniu wniosku I. K. i J. K. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przedmiocie...

II OSK 1154/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

Budowlanego w K. z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
w K. z [...] lutego 2019 r. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy...

II SA/Kr 591/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-06

w K. z dnia [...] marca 2020 r., znak [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem nr [...] z dnia 19 czerwca...
2019 r. znak: [...], Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. orzekł o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. K. i K. P. na podstawie...

II SA/Kr 256/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 18 grudnia 2014 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala. Powiatowy Inspektor Nadzoru...
w administracji (tj: Dz. U. z, 2012 r. poz. 1015 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku J.T. odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec zobowiązanych K.F.-T...

II SA/Ol 942/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-02

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu oddala skargę. Postanowieniem z 21...
wykonania obowiązku rozbiórki i złożenia wniosku o umorzenie nałożonej grzywny. Spółka 16 lipca 2021 r. wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wskazując na trudną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100