Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 491/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2012 r. [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. stwierdza...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia Panu B. K., utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy...

VI SA/Wa 1474/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Audytowego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów postanawia: 1. odrzucić skargę...
. H. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów odmówiła zawieszenia postępowania administracyjnego...

II GSK 1599/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Gospodarczej wniosku A. A. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej A. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
., nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VI SA/Wa 1762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. stwierdza...
w K. z dnia [...] lipca 2012 r., sygn. [...]., Postanowieniem z [...] lutego 2013 r., [...] Komendant Wojewódzki Policji odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 1237/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Policji z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia oddala...
§ 1 pkt 4 i art. 98 § 1 kpa, utrzymał w mocy postanowienie tego organu z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia M. B...

VI SA/Wa 283/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-02

Policji z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia., Z przedstawionych...

VI SA/Wa 1020/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

Głównego Policji z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej...
r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Komendanta [...] Policji z dnia [...].01.2011 r. nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw...

VI SA/Wa 1562/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-17

się w dniu 7 kwietnia 2009 r. pełnomocnik, skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania w trybie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron. Pełnomocnik organu przyłączył się do wniosku o zawieszenie postępowania. Wyjaśnił, że toczy się postępowanie...

VI SA/Wa 1908/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-04

z dnia (...) sierpnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oddala skargę...
2006r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania Z. A. licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. Do wydania tego postanowienia doszło w następującym...

II SA/Sz 953/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-14

. na posiedzeniu niejawnym skargi G. F. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] r., [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
. [...] Komendant Wojewódzki Policji odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia G. F. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100