Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 11/12 Wojewódzki...

III SAB/Kr 12/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 12/12 Wojewódzki...

III SAB/Kr 10/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 10/12 Wojewódzki...

II SA/Po 890/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone...
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie pouczył, że w przypadku ustania przyczyny zawieszenia postępowania należy zwrócić się z prośbą o ponowne wszczęcie...

I OSK 1089/10 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku J. N. z dnia 3 sierpnia 2011 r. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1089/10 w sprawie...
o zawieszenie postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1089/10 'do czasu rozpoznania przez RPO wniosku o wniesienie...

II SA/Bd 31/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-04-10

wniosku J. A. z dnia [...] kwietnia 2012 r. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. A. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia...
2011 r. nr [...] w przedmiocie wykonania decyzji postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego w sprawie. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd...

III SAB/Kr 7/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

na postanowienie z dnia 19 września 2013 r. odmowie zawieszenia postępowania sądowego w dniu 24 lutego 2014 r. w sprawie ze skargi J.J. na bezczynność Wójta Gminy G...
2013 r. rozpoznał wniosek J.J. i odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Odpis tego postanowienia z pouczeniem o tym, że jest ono niezaskarżalne doręczono skarżącemu...

IV SA/Po 860/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-09-27

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a: o d r z u c i ć s k a r g ę...
/-/ I. Kucznerowicz /-/ P. Miładowski /-/ M. Dybowski Pismem z dnia [...] r. B.K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. z wnioskiem o zawieszenie postępowania...

III SAB/Łd 5/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-04

lutego 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem...
z dnia 19 stycznia 2008 roku skarżący zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu, jak wskazał 'zakończenia przez Kolegium Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 930/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-02

niejawnym wniosku A.S o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania...
w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 930/16, po rozpoznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100