Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

SA/Rz 1165/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1165/03, U Z A S A D N I E...

SA/Rz 1166/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1166/03, U Z A S A D N I E...

IV SA/Wa 448/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

i Administracji z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania - oddala...
skargę - Postanowieniem z dnia [...] listopada 2005 roku Wojewoda Mazowiecki odmówił zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia dokonanej w dniu 14 lipca 2005...

III SA/Łd 719/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-15

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. K. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wojewoda Ł. utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 1846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

i Administracji z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2006 r. Minister...
., którym odmówiono zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji prezydenta Miasta S. z dnia [...] listopada 2003 r. orzekającej o wymeldowaniu p. P. F. oraz umorzył postępowanie...

SA/Rz 1405/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1405/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia [...] września 2003...

SA/Rz 2001/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 2001/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r...

II SA/Bk 124/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-11

Skoro od dnia 11 kwietnia 2011 r. od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie, to skarga do sądu administracyjnego...
zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę W postępowaniu o wymeldowanie z pobytu stałego uczestniczka postępowania C. Ż. wniosła o jego zawieszenie...

II OSK 2975/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

na postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego 1. uchyla zaskarżony...
oddalił skargę I. K. na postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego...

IV SA/Wa 2146/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

[...] z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z budżetu Wojewódzkiego Sądu...
[...] lipca 2013 r. Wojewoda [...], utrzymał w mocy postanowienie Burmistrza Miasta P. z dnia [...] maja 2013r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100