Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę. Komendant Główny Policji postanowieniem...
Komendanta [...] Policji z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Organ rozpatrując...

II SA/Wa 1390/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

to postępowanie do czasu zakończenia sprawy karnej (k. 187)., W okresie zawieszenia postępowania organ I instancji uzyskał informacje o wszczęciu przeciwko stronie kolejnych dwóch...
., nr [...] podjął zawieszone postępowanie wskazując, iż ustała przyczyna jego zawieszenia (k. 264). Postanowienie to strona odebrała w dniu [...] maja 2016 r., o czym świadczy...

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

. nr PA IIb/108/10/6570/09 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem...
stycznia 2010 r. nr PAIIb/108/10/6570/09 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Sąd pierwszej instancji...

II SA/Wa 21/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-14

Głównego Policji z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania - oddala...
mechanicznych wszystkich kategorii na okres jednego roku., W dniu [...] lipca 2013 r. R. C. złożył do organu wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie cofnięcia...

VI SA/Wa 1049/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-26

ostateczna decyzja Ministra spowodowała, że ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania opisana w art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy o broni i amunicji, dająca...
nie zasługuje na uwzględnienie., Jednym z podstawowych elementów w konstrukcji instytucji zawieszenia postępowania administracyjnego jest wymóg jej stosowania tylko na czas...

II SA/Wa 1092/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

[...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia dopuszczenia do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia - oddala skargę...
i art. 98 § 1 k.p.a., utrzymał w mocy postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...

II SA/Wa 2102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską 1...
Policji w O. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenie na broń palną myśliwską, wystąpił jednocześnie z wnioskiem o zawieszenie postępowania...

II OSK 826/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: 1...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Wyrok powyższy zapadł w następującym stanie...

II SA/Wa 213/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Postanowieniem z [...] grudnia 2009 r. Komendant Główny Policji, na podstawie art. 138 § 1 pkt...
w [...] z [...] września 2009 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia A. M. (dalej jako skarżący) pozwolenia na broń palną myśliwską do celów...

VI SA/Wa 384/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń oddala skargę Postanowieniem...
postanowienie Komendanta Policji w W. z [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia Z. J. (dalej jako skarżący) pozwolenia na broń...
1   Następne >   +2   +5   +10   81