Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 785/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-10-12

Komisarza Wyborczego w Kielcach I i D. S. o zawieszenie postępowania zażaleniowego w sprawie ze skargi D. S. na postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4...
I złożył w dniu 4 października 2016 r. odpowiedź na zażalenie, wnosząc o zawieszenie postępowania zażaleniowego na zgodny wniosek stron do czasu rozpoznania skarg...

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

. pełnomocnicy stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru na uchwały Rady...
., Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania...

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

. pełnomocnicy stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru...
., Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu...

III SA/Kr 1724/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru na uchwały Rady Miasta...
wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania...

III SA/Kr 1723/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru na uchwały Rady Miasta...
wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania. Ponadto...

III SA/Kr 1721/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru na uchwały Rady...
wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania...

III SA/Kr 1719/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

stron postępowania wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek w celu łącznego rozpoznania w jednym terminie wszystkich skarg organu nadzoru na uchwały Rady Miasta...
wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania...

III SA/Gd 38/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-04

w przedmiocie uchwalenia statutu uzdrowiska., W odpowiedzi na skargę zawarto wniosek o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 30...
się zawieszeniu postępowania jednakże w jego ocenie w/w podstawa prawna nie znajduje uzasadnienia w realiach sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył...

III SA/Wr 104/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

o zawieszenie postępowania' skarżący wniósł o 'zawieszenie postępowania do czasu wniesienia wpisu określonego w zarządzeniu z dnia 11 marca 2008 r.' gdyż ze względów...
postępowania'., Zarządzeniem z dnia 26 marca 2008 r. wezwano skarżącego do oświadczenia, czy pismem z dnia 15 marca 2008 r. wnosi o zawieszenie postępowania do czasu...

III SA/Kr 1725/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

w zaskarżonej części., Na rozprawie w dniu 2 lutego 2015 r. pełnomocnicy stron postępowania złożyli zgodny wniosek o zawieszenie postępowania w celu łącznego rozpoznania...
administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron., Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   55