Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w T. w przedmiocie wniosku A. i T. małżonków B. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia...
Urzędu Skarbowego w T., w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji., W uzasadnieniu wniosku przedstawiono, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. prowadzi...

II OW 58/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić wniosek...
Szczecina w sprawie rozpatrzenia wniosku L. i A. A. o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. W uzasadnieniu wniosku Samorządowe Kolegium...

I OW 318/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

r. wystąpił do Wojewody [...] o podjęcie zawieszonego postępowania., Wskazać należy, iż instytucja zawieszenia postępowania art. 97-103 K.p.a. służy przerwaniu biegu...
postępowania administracyjnego i jest następstwem przeszkód czasowo uniemożliwiających jego prowadzenie. Okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do czasu załatwienia...

II OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

O. z dnia [...] na postanowienie Starosty K. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji...
zażalenia L. O. na postanowienie Starosty K. z dnia [...] kwietnia 2008 r., zn. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej...

II OW 114/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności...
i art. 17 K.p.a. w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone postępowanie...

II OW 93/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności...
§ 1 i art. 17 K.p.a. w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone...

II OW 91/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy...
w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem...

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy...
w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem...

II OW 67/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności...
§ 1 i art. 17 K.p.a. w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone...

II OW 85/11 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

, co następuje:, Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy...
w związku z art. 20 K.p.a.', W związku z powyższym z uwagi na to, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania należało podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem...
1   Następne >   +2   +5   +10   16