Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FZ 24/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

W świetle treści art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego jest jedynie celowe, gdy rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi...
w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi 'B.' z siedzibą w Wielkiej Brytanii na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2012 r...

I SA/Gd 1712/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-18

na skargę organ interpretacyjny wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania...
rozprawy w dniu 18 lutego 2014 r., pełnomocnik strony skarżącej - uznając wniosek organu interpretacyjnego w przedmiocie zawieszenia niniejszego postępowania za zasady...

I SA/Gd 566/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

z dnia [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że podstawą zawieszenia postępowania była przesłanka wynikająca z art. 125...
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), pozwalająca sądowi na zawieszenie...

I SA/Sz 775/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-02

Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytanie prejudycjalne...
., W piśmie procesowym z dnia 25 września 2017 r. strona skarżąca przychyliła się do wniosku organu i również wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu...

I SA/Sz 263/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-12

czynności?'., W piśmie procesowym z dnia 9 maja 2017 r., Skarżąca przychyliła się do wniosku organu i również wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu...
może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Jak stanowi art. 131 p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania może zapaść na posiedzeniu...

I SA/Gl 593/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-03

o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał., W piśmie procesowym z dnia 13 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działający...
., Niezależnie od przyjętej wyżej podstawy zawieszenia postępowania należy odnotować, że Sąd ma możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania w przypadku...

I SA/Sz 213/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

., W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał...
zawieszenia postępowania sądowego, uwzględniając względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć bowiem wpływ na wynik danego postępowania., Zarówno w orzecznictwie...

II FZ 278/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

/Kr 1693/09 w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra...
pkt 1 p.p.s.a. nie został wymieniony wprost TSUE, jednakże jego zdaniem nie przesądza to o braku możliwości zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w związku...

I SA/Gl 797/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-07

jest nieprawidłowe., Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2013 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu prawomocnego...
się do wniosku pełnomocnika strony skarżącej o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje :, Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30...

I SA/Gl 798/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-07

jest nieprawidłowe., Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2013 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu prawomocnego...
pełnomocnika strony skarżącej o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje :, Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100