Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-22

zabudowy., W treści pisma pełnomocnik skarżących oświadczyła, iż wnosi o zawieszenie postępowania w sprawie. W piśmie z dnia 12 lipca 2012 roku organ oświadczył, iż przyłącza...
się do wniosku o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z regulacją art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo...

III SO/Łd 4/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-02-26

dla Ł.-W. postanowienia z dnia [...] o oddaleniu jej wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie...
[...] o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego., Tymczasem akt lub czynność, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego (lub w przypadku...

II SO/Łd 5/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 59/10 w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: przyznać S.T. prawo...
w Kielcach, w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 59/10 w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy...

II SO/Łd 12/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-05

a w i a: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami...
może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego...

II SO/Łd 9/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-12

administracyjnymi p o s t a n o w i ł: - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu...
o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w Ł.., Stosownie zaś do treści art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie...

II SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-09

i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ w dalszym ciągu, z powodu długotrwałej choroby przebywa na zwolnieniu lekarskim. Podniosła, że z uwagi na zły...
Administracyjnego w Łodzi i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ z powodu długotrwałej choroby i zwolnienia lekarskiego nie jest w stanie formułować pism...

II SO/Łd 4/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-09

w Łodzi i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ w dalszym ciągu, z powodu długotrwałej choroby przebywa na zwolnieniu lekarskim. Podniosła, że z uwagi na zły...
w Łodzi i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ z powodu długotrwałej choroby i zwolnienia lekarskiego nie jest w stanie formułować pism i odpowiadać...

II SO/Łd 5/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-09

w Łodzi i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ w dalszym ciągu, z powodu długotrwałej choroby przebywa na zwolnieniu lekarskim. Podniosła, że z uwagi na zły...
w Łodzi i zawieszenie postępowania na okres 6 - miesięcy, ponieważ z powodu długotrwałej choroby i zwolnienia lekarskiego nie jest w stanie formułować pism i odpowiadać...

II SO/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 151/10 w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego postanawia: przyznać...
Administracyjnego w Kielcach, w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 151/10 w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego., Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku...

II SO/Łd 10/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-11

września 2007r. Wójt Gminy G. przesłał brakujący odpis odpowiedzi na skargę oraz poinformował Sąd o zawieszeniu postępowania administracyjnego, nie przesyłając jednakże...
oraz pisma procesowego z dnia 7 sierpnia 2007r., a także poinformował Sąd o tym, że w dniu 21 sierpnia 2007r. zawiesił postępowanie na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. na wniosek...
1   Następne >   2