Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 996/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-21

. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy MONTI uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
. odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie uznania ochrony znaku towarowego MONTI zgłoszonego w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji...

VI SA/Wa 304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

negocjacjach ugodowych., W piśmie z dnia 2 września 2013 r. Skarżąca, z uwagi na przedłużające się negocjacje, wniosła o zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1...
2013 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania złożonego przez skarżącą Spółkę., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. Urząd Patentowy RP zawiesił...

VI SA/Wa 305/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

nadal negocjacjach ugodowych., W piśmie z dnia 12 listopada 2013 r. Skarżąca, z uwagi na przedłużające się negocjacje, wniosła o zawieszenia postępowania na podstawie art. 98...
listopada 2013 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania złożonego przez skarżącą Spółkę., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. Urząd Patentowy RP...

VI SA/Wa 1182/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA BIZNESU Nr R-145480 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1183/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA POGODY Nr R-145414 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1180/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA TURYSTYKI Nr R-145420 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie...

VI SA/Wa 1181/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy...
PANORAMA RELIGII Nr R-145419 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

II GSK 1872/18 - Wyrok NSA z 2022-03-29

z [...] skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na negocjacje mające na celu polubowne załatwienie sprawy. Uprawniona do spornego znaku przychyliła się do wniosku...
trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna z nich nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uznane zostanie za wycofane. Postanowienie wraz...

VI SA/Wa 2857/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

postępowania. Powyższą informację potwierdził pełnomocnik uczestnika przyłączając się do wniosku o zawieszenie postępowania., Z uwagi na złożony wniosek o zawieszenie...
, czy przyłącza się do wniosku o zawieszenie postępowania bądź wyraża zgodę na zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie., Pismem z dnia 28 września 2016 r. pełnomocnik organu...

VI SA/Wa 2000/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1410, dalej jako: p.w.p.) o zawieszenie postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego [...] pt...
o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii odmowy przez UP RP zawieszenia niniejszego postępowania., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2015 r. [...] Urząd Patentowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   66