Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 315/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

wykazanego na fakturze dotyczy również tzw. pustych faktur, przyjmując postać swoistej sankcji, sąd pierwszej instancji nie podzielił jednak stanowiska organu, zgodnie...
ustaleń faktycznych i bezsporne jest, że zakwestionowane przez organy faktury nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (były fakturami pustymi). Stanowisko...

I SA/Wr 392/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

jako wystawcy faktur z naliczonym podatkiem VAT zaprzeczyły jakimkolwiek kontaktom handlowym z firmą Z. Z., W związku z ujawnieniem wystawienia tzw. 'pustych faktur', skarżący w dniu...
742/09) dotyczą odmiennych stanów faktycznych., Organ wyjaśnił, iż podatnik prawidłowo złożył korekty deklaracji wyeliminowując kwoty z pustych faktur z tych deklaracji...

III SA/Wa 564/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

zdarzeń gospodarczych, były to tzw. 'puste' faktury., Dyrektor UKS podniósł, że postanowieniem z [...] stycznia 2014r. ([...]) uzupełniono postawione wcześniej M. U. zarzuty...
FHU 'J.' z I. sp. z o.o., wyjaśnił m.in.: '(...) Po wejściu do J. otrzymywałem zapotrzebowanie na tworzenie w imieniu tej firmy 'pustych' faktur na rzecz innych podmiotów...

III SA/Wa 2387/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

przez tę spółkę na rzecz Spółki z o.o. [...] uznano za tzw. puste faktury i na podstawie art. 108 u.p.t.u. wykazany w nich podatek określono jako podatek do zapłaty. Od decyzji...
. przesłuchany w charakterze świadka przez pracowników UKS w G. (karty 1654-1655) zeznał, że wystawiał faktury w imieniu spółki [...] sp. z o.o. Były to puste faktury...

III SA/Wa 3651/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

fakturami zostały faktycznie dokonane, a Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności...
napędowego oraz wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych' faktur. Proceder ten Z. B. realizował we współpracy z P. P., którego działalność w ten sposób 'legalizowano'. P. P...

III SA/Wa 539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

, że firma P. służyła jedynie do wystawiania pustych faktur. Naczelnik zwrócił uwagę na to, że Skarżący wykorzystywał w działalności gospodarczej 'puste faktury' już od 2010 r...
. Zaakcentował nadto, że w postępowaniu nastąpiła zmiana jednego z dostawców 'pustych faktur'. W 2011 r., 'puste faktury'' wystawiała F., a w 2012 r. zastąpiła ją B...

III SA/Wa 2689/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

, że art. 29 ust. 4a ustawy o VAT nie ma zastosowania przy korektach tzw. pustych faktur,, 7. art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 203 Dyrektywy 112 poprzez błędne...
Izby Skarbowej odnosząc się następnie do spornej pomiędzy stronami kwestii dotyczącej możliwości skorygowania przez Stronę tzw. pustych faktur, a w konsekwencji...

III SA/Wa 2533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

dokumentowały faktycznie sprzedane towary w około 20%, w pozostałym zakresie były to puste faktury. Zeznał również, że miał dostęp do tańszych materiałów, ponieważ kupował...
. oświadczył, że w 70% wystawiał na rzecz B. puste faktury, zaś w 30% sprzedawał jej materiały budowlane, które nabywał uprzednio w nieudokumentowany sposób. Nie było zatem...

VIII SA/Wa 45/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

dla skarżącego tzw. 'puste' faktury pozostawały w bezpośrednim związku z tzw. 'pustymi' fakturami wystawianymi przez skarżącego. Naczelnik US przyjął zatem, że skarżący...
w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Wystawianie i wprowadzanie do obrotu prawnego tzw. pustych faktur VAT zarówno przez skarżącego, jak i dla skarżącego, służyć miało...

III SA/Wa 406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

przy wprowadzaniu do obrotu tzw. 'pustych' faktur; nie widział oleju silnikowego i jego przeładunku, nie zamawiał towaru ani nie organizował jego transportu, nie płacił...
transakcje, które faktycznie nie miały miejsca, są więc pustymi fakturami, które nie potwierdzają transakcji gospodarczych, więc nie stanowią podstawy do odliczenia zawartego...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100