Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 909/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

'pustymi fakturami' zakupu tkanin i włókniny od Przedsiębiorstwa [...] 'E. należącego do J. S. w K. oraz w jednym przypadku firmy 'P.' K. S. ([...], ul. [...]) ujmując...
589.503,00 zł. W myśl bowiem przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT, podatek naliczony wynikający tzw. 'pustych' - fikcyjnych faktur nie stanowi podstawy...

I SA/Łd 1904/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-05

, że faktury wystawione przez tych sprzedawców były puste, czyli nie miały pokrycia towarowego. Pierwszymi ogniwami wprowadzającymi do obiegu te tzw. puste faktury miały...
dokumentów podatkowych przez K. S. już w początkowej fazie poprzez płacenie J. K. za wypisywanie pustych faktur sprzedaży głównie na firmę 'B' na podstawie faktur wystawianych...

I SA/Łd 112/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-16

. i firmę D w S., które to faktury nie odzwierciedlały faktycznych transakcji i były tzw. 'pustymi' fakturami., W odwołaniu od powyższej decyzji spółka wnosząc o stwierdzenie...
przez firmy B i C, które były 'pustymi' fakturami. W powyższym zakresie organ powołał się również na zebrany przez organy ścigania w toku postępowania karnego materiał...

I SA/Wr 1141/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

art. 33 ust. 1 ustawy jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu...
. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę...

I SA/Wr 1146/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

ust. 1 ustawy jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu...
z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy...

I SA/Wr 1130/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu, strona ma obowiązek odprowadzenia wynikającego z wystawionych faktur...
podatkowej, podnosząc, że organy podatkowe nie uwzględniły treści uchwały siedmiu sędziów NSA z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur., Wojewódzki...

I SA/Wr 1133/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu, strona ma obowiązek odprowadzenia wynikającego z wystawionych...
podatkowej, podnosząc, że organy podatkowe nie uwzględniły treści uchwały siedmiu sędziów NSA z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur...

I SA/Wr 1131/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu, strona ma obowiązek odprowadzenia wynikającego z wystawionych...
podatkowej, podnosząc, że organy podatkowe nie uwzględniły treści uchwały siedmiu sędziów NSA z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur...

I SA/Wr 1134/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie powołanego przepisu, strona ma obowiązek odprowadzenia wynikającego z wystawionych faktur...
, podnosząc, że organy podatkowe nie uwzględniły treści uchwały siedmiu sędziów NSA z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur., Wojewódzki Sąd...

I SA/Wr 1147/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-14

, bowiem celem przepisu art. 33 ust. 1 ustawy jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nieobrazującym rzeczywistego obrotu. Skutkiem tego, na podstawie...
siedmiu sędziów NSA z kwietnia 2002 r. o sygn. FPS 2/02, która dotyczy tzw. pustych faktur., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Ustawa z dnia 30 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17